Mimar Sinan Üniversitesi Yatay Geçiş 2015-2016

4
5770

T.C.   MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu’nun 2015–2016 Öğretim Yılı Yatay Geçiş Koşulları ve Kontenjanları aşağıdadır.

2015–2016 ÖĞRETİM YILI  YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ                                                                                                                                                                                                                                   2.Sınıf              3.Sınıf  

Arkeoloji                                                                                                2                      2

Felsefe                                                                                                   2                      2

İstatistik                                                                                                  3                      3

Matematik                                                                                             3                      3

Sanat Tarihi                                                                                           3                      3

Sosyoloji                                                                                                3                      3

Tarih                                                                                                      3                      3

Türk Dili ve Edebiyatı                                                                            3                      3

Başvuru Tarihleri: 10.08.2015 – 28.08.2015

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ                                                                                

                                                                                                          2.Sınıf              3.Sınıf       

Heykel                                                                                                    2                     2

Seramik ve Cam Tasarımı                                                                     2                     2

Tekstil ve Moda Tasarımı                                                                       2                     –

Geleneksel Türk Sanatları                                                                     5                     –                                Başvuru Tarihleri: 10.08.2015 – 28.08.2015

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ                                                                                         

                                                                                                          2.Sınıf              3.Sınıf                    

Mimarlık                                                                                                3                      3

Şehir ve Bölge Planlama                                                                      3                      3

İç Mimarlık                                                                                            2                      2

Endüstri Ürünleri Tasarımı                                                                    2                      2

Başvuru Tarihleri: 10.08.2015 – 28.08.2015

 

DEVLET KONSERVATUVARI                                                                               Yab. Uyr.Kon.       

                                                                                              2.Sınıf      3.Sınıf      2.Sınıf      3.Sınıf    

Yaylı Çalgılar                                                                             2              2                1                1

Üfleme ve Vurma Çalgılar                                                         2              2                1                1

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği                                              2              2                1               1

Piyano-Arp-Gitar                                                                       5              5                3                3

Opera                                                                                        2              2                –                –

Bale                                                                                           5              3                2                –

Müzikoloji Bölümü                                                                     2              2               1                 1

Başvuru Tarihleri: 10.08.2015 – 28.08.2015

MESLEK YÜKSEKOKULU                                                                                           

                                                                                                            2.Sınıf           

Giyim Üretim Teknolojisi                                                                       2

Mimari Restorasyon                                                                               2

Başvuru Tarihleri: 10.08.2015 – 28.08.2015

 

KABUL KOŞULLARI

Fen Edebiyat Fakültesi:

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” (24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete) dikkate alınarak kontenjan, gerekli belgeler ve koşullar aşağıda verilmiştir.

Başvuru Koşulları

 • 4 yıllık lisans programında öğrenim görmekte olmak,
 • Daha önce yatay, dikey, kurum içi geçiş yapmamış olmak,
 • döneme yatay geçiş başvurusu için yabancı dil öğrenimi (dil hazırlık) dışında kurumlarında iki dönem öğrenim görmüş olmak, 5. döneme yatay geçiş başvurusu için yabancı dil öğrenimi (dil hazırlık) dışında kurumlarında dört dönem öğrenim görmüş olmak,
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,00 (100 üzerinden 76,66) olması,
 • 4 üzerinden en az 3,00 (100 üzerinden en az 76,66) genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan, ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden geçiş için; öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,50 (100 üzerinden en az 88,33) olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, başvurduğu programın öğrencinin kayıt olduğu yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması, (*)
 • İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda öngörülen zorunlu dersleri almış ve öngörülen minimum krediyi sağlamış, almış olduğu tüm dersleri başarmış olması,

(*) Fakültemiz bölümlerinin 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarına ait en küçük yerleştirme puanları EK 1’de verilmiştir.

Gerekli Belgeler

 • Onaylı not durumu belgesi (Transkript),
 • Transkriptteki derslerin içerikleri,
 • Transkriptte yer almıyorsa disiplin cezası almadığını gösterir belge,
 • Yerleştirildiği programı ve yerleştirme puanını gösterir merkezi yerleştirme sonuç belgesi,
 • Kayıtlı olduğu programa yatay, dikey, kurum içi geçiş yapmadığını gösterir onaylı belge,
 • İkinci öğretimden yatay geçiş yapacak öğrencilerin, öğrenim gördükleri kurumda başarı oranı sıralamasında bulundukları sınıfta ilk %10’un içinde olduğunu gösterir onaylı belge,
 • Başvuru dilekçesi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Değerlendirme

 • 2015-2016 öğretim yılı için yatay geçişle alınacak öğrencilerin sıralaması, yatay geçiş komisyonunca aşağıdaki formül kullanılarak oluşturulur.

p = b + [50(y – t)] / t

p: Sıralama puanı

b: Genel not ortalaması (4 üzerinden)

y: Yerleştirme puanı

t: Taban puanı (Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin üniversiteye girdiği yılda, MSGSÜ’nün ilgili lisans programının taban puanıdır.)

 • 100’lük ve 4’lük başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili tablosu kullanılır.

Başvuru

 • Başvurular Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına dilekçe ve gerekli belgelerle bizzat yapılır, posta ile yapılan başvurular kabul
 • Yatay geçiş başvuruları 08.2015 – 28.08.2015 tarihleri arasında alınır.
 • Başvuru koşullarını sağlayan adayların yatay geçiş değerlendirme sonuçları, msgsu.edu.tr  adresinde duyurulur.

 

Ek1:

 

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 
 LİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI

 

 
BÖLÜMÜN ADI GİRİŞ YILI PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK TABAN PUAN  
 
ARKEOLOJİ 2014

2013

TM-3

TM-3

298,71895

305,05962

 
2012 TM-3 309,42361  
2011 TM-3 341,277  
2010 TM-3 359,194  
FELSEFE 2014

2013

TM-3

TM-3

318,91467

329,00748

 
2012 TM-3 331,06735  
2011 TM-3 371,496  
2010 TM-3 391,113  
İSTATİSTİK 2014

2013

MF-1

MF-1

270,91739

269,60540

 
2012 MF-1 308,84761  
2011 MF-1 352,835  
2010 MF-1 374,463  
MATEMATİK 2014

2013

MF-1

MF-1

298,28551

292,03401

 
2012 MF-1 297,77632  
2011 MF-1 399,599  
2010 MF-1 425,766  
SANAT TARİHİ 2014

2013

TS-2

TS-2

359,89977

360,99181

 
2012 TS-2 359,66198  
2011 TS-2 386,338  
2010 TS-2 399,653  
SOSYOLOJİ 2014

2013

TM-3

TM-3

356,52869

362,17894

 
2012 TM-3 367,30838  
2011 TM-3 403,003  
2010 TM-3 409,972  
TARİH 2014

2013

TS-2

TS-2

369,84332

381,16326

 
2012 TS-2 371,21433  
2011 TS-2 415,457  
2010 TS-2 434,347  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2014

2013

TS-2

TS-2

387,43792

392,29264

 
2012 TS-2 341,16303  
2011 TS-2 444,301  
2010 TS-2 468,367  

Detaylar için: http://goo.gl/YaBDtZ

4 YORUMLAR

 1. Ben bir şey soracağım.Ben şimdi 2.sınıfa geçtim.Diyelim ki ben bir güzel sanatlar da sinema ve tv okuyorum.Mimar sinan’ın fotoğrafçılık bolumune yetenek sınav bazında olan bolume geçiş yapabilir miyim yoksa ygs ye girmek zorunda mıyım? Bir de seneye ygsnin durumunun ne olacağını da bilemiyor gençler.Bilginizi bekliyorum.

  • Merkezi yerleştirme puanıyla özel yetenek sınavı istenen bölümlere geçiş yapamazsınız ancak bu bölümlerde okuyan öğrenciler geçiş yapma hakkına sahiptir.

   • Anladığım her halukar da ygs ye girip yetenek sınavına başvurabiliriz ygs nin 2016 daki durumunu bilemediğim için sormuştum.Teşekkürler!

Bir yorum bırakın