Müspet Hukuk Nedir ?

0
3315

Müspet hukuk  (bazı kullanımlarda Müsbet) bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümünü ifade etmek için kullanılır. Müspet’in kelime anlamı; “olumlu”dur. Bazı kaynaklarda Müspet Hukuk yerine Pozitif Hukuk terimi kullanılır.

Tarihsel gelişim içerisinde değişikliğe uğrayabilen pozitif (müspet) hukukun içeriği yaratıcılarının kararıyla belirlenir. Birbirine yakın kültür düzeyindeki ülkeler birçok konuda birbirine benzemekle birlikte pozitif hukuk açısından farklı olabilir.

Pozitif hukuka anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, kararname, yargısal içtihatlar gibi yazılı hukuk kurallarının yanı sıra henüz yazılı biçime bürünmemiş olmasına karşın uyulması zorunlu olan örf ve adet kuralları da girer. Pozitif hukuku oluşturan kurallar bir ülkede fiilen yürürlükte olan kurallar olmakla birlikte bunlardan bazıları ölü doğmuş ya da uygulama gücünü yitirmiş olabilir.

Belli bir yerde ve belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarını sistemli bir biçimde inceleyen bilim koluna pozitif hukuk bilimi veya hukuk dogmatiği adı verilir.

Diğer hukuk çeşitleri:

Mevzu Hukuk
Tabii Hukuk (Doğal Hukuk)

Bir yorum bırakın