Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
1043

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmişlerini, yayın listelerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, hizmet cetveli eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yiekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve hizmet cetveli eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış yada halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek İlgili Fakültelerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ilebirlikte  özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Personel Daire Başkanlığımızca Üniversitemiz web sayfasından (www.konya.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent Adayları ise Fakültelerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

A D R E S:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 280 80 74

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

K.ÜNVANI

K.DER

ADET

Özel şartlar

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü / İslam Mezhepleri Tarihi A.D. Prof.

1

1

Hanefi Makalat Geleneği Konusunda Çalışmış Olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü / Hadis A.D. Prof.

1

1

Hadisler’de Mekkilik MedenilikSahasında  Çalışmaları Olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü / Hadis A.D. Prof.

1

1

Tasavvuf-Hadis İlişkisi Konusunda Çalışmış Olmak
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / İç Hastalıkları A.D. Prof.

1

1

En Az 10 Yıllık Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı Olmak, Jinekolojik Onkoloji Konusunda 3 Aydan Fazla Yurtdışı Deneyimi Olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Prof.

1

1

El Cerrahisi Yan Dal Uzmanı Olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. Prof.

1

1

Spinal Ve Ağrı Cerrahisi Konusunda Deneyimli Olmak Ve Bu Konuda Yayınları Bulunmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Prof.

1

1

Beyin Cerrahisi Hastalarının Anestezisi Konusunda En Az 5 Yıllık Deneyimi Olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / İç Hastalıkları A.D. Doç.

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizmaları Hastalıkları alanında yandal ihtisasına sahip olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji A.D. Doç.

1

1

Girişimsel Radyoloji Konusunda En Az 5 Yıllık Deneyimi Olmak, YeniEmbolizasyon Materyali Geliştirme Konusunda Bilimsel Çalışması Bulunmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı  Hastalıkları A.D. Doç.

1

1

Otizm Alanında Çalışması Olmak.
Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü / TıbbiMikrobiyoloji  A.D. Doç.

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında DoçentlikÜnvanı Almış Olup, Viroloji Alanında Deneyimi Olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nükleer Tıp A.D. Yrd. Doç

2

1

Nükleer Tıp Alanında Uzman Olmak,Endometrium Kanseri ve Rekürren OverKanserlerinde PET BT Kullanımı Konusunda Çalışması ve Yayınları Olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyasyon Onkolojisi A.D. Doçent

1

1

Radyasyon Onkolojisi Alanında Doçentlik Ünvanını Almış OlmakYoğunluk Ayarlı Radyoterapi Konusunda En Az 3 Ay Yurtdışı Deneyimi Olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/Resim-İş Eğitimi A.D. Prof.

1

1

Resim Alanında Sanatta Yeterlilik Ve Doktora Yapmış Olmak
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/Müzik Eğitimi A.D. Prof.

1

1

Doçentliğini Güzel Sanatlar Temel Alanı / Müzik Bilim Alanından Almış Olmak
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi A.D. Doç.

1

1

Doçentliğini Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanından Almış Olmak
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/Müzik Eğitimi A.D. Doç.

1

1

Doçentliğini Güzel Sanatlar Temel Alanı /  Müzik Eğitimi Alanından Almış Olmak
Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Yrd. Doç

3

1

Yüksek Lisans Ve Doktorasını Tıbbi Biyokimya Alanında Yapmış Olmak, Alkol Alımının Eritrosit Metabolizmasına Etkileri, Serbest Radikaller VeAntisoksidant Savunma Sistemleri Üzerine Etkileri Konusunda Çalışmış Olmak.
Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Doç.

1

1

Bitki Sitogenetiği Çalışmış Olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Yrd. Doç

3

1

Çok Değişkenli Doğrusal Olmayan Modeller ve Genetik Algoritmaya Dayalı Parametre Tahmini Konusunda Çalışmış Olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Yrd. Doç

1

1

İstatistik Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Uzaklık Fonksiyonlarının Kümelenme Analizi Üzerine Etkileri Konusunda Çalışmış Olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Yrd. Doç

1

1

İstatistik Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Karma Dağılım Modelleri Konusunda Çalışmış Olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü/Malzeme A.D. Yrd. Doç

2

1

Malzeme Müh. Mezunu olmak,Refrakter malzemeler hakkında çalışmaları olmak
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü/Enerji Sistemleri Mühendisliği A.D. Yrd. Doç

2

1

“Güneş enerjisi kaynaklı ejektörlüsoğutma sistemleri” hakkında doktora yapmış olmak
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü/Şehir ve Bölge Planlama A.D. Doçent

2

1

Şehir ve Bölge Planlama alanında doçentliğini almış olmak
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/Bilgisayar Yazılımı A.D. Doçent

2

1

Yapay sinir ağları ve İşaret işleme konularında çalışmaları olmak

Bir yorum bırakın