Nefometre

0
1839

Gökyüzündeki bulutların yoğunluğunu, yönünü ve hızını ölçmeye yarayan alettir. Gökyüzüne doğru tutulup, 8 veya10 eşit parçalı bölmelerden hangilerinde bulutların yer kapladığı hesaplanır.

10’luk nefometrelerde:
0-2 oranı açık havayı
2-8 oranı bulutlu havayı (parçalı bulutlu)
8-10 oranı ise kapalı havayı ifade eder.

Bir yorum bırakın