Öğrenciler Pasaport Harcı Ödemeyecek

0
2346

Eğitime devam edip, 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden pasaport harcı alınmayacak. 

Bilindiği üzere normalde pasaport harcı olarak 117 lira – 533 lira arasında pasaport harcı alınmamaktadır.

2016 pasaport ücretleri
10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanunun 4. maddesine göre, eğitim görmekte olup, 25 yaşını doldurmayan gençlerden pasaport harcı alınmayacak.

İlgili Kanunu İncelemek İçin: 6663     Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 8,80
b) Beyanname 8,80
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 17,60
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 87,50
4 – Yabancılar için ikamet tezkereleri 58,50
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – Nüfus cüzdanları 8,00
7 – Aile cüzdanları 80,00
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 108,50
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 108,50
11 – Motorlu araç trafik belgesi 108,50
12 – Motorlu araç tescil belgesi 81,50
13 – İş makinesi tescil belgesi 81,50
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,00

Bir yorum bırakın