Öğretim Elemanı Kadrolarına 65 Puan Sınırı

0
1458

Üniversitede öğretim elemanı kadrolarına yapılacak alımlar için değerlendirme puanı en az 65 olarak belirlenmiştir.  Öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı alımı yapılırken, değerlendirme puanı olarak 65 puan istenecektir.

Bu puan şu yüzdelerden oluşur: 

” Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.”

açık ilköğretim okulu

Eklenen yeni madde:

“Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.”

Yönetmeliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir yorum bırakın