Öğretmene dört yılda bir sınav: Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023

0
1197

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023” öğretmenlik meslek alanına dair bir çok değişikliğe yer veriyor.

Belgenin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Öğretmenler yeterliliklerini belirlemek için her dört yılda bir sınava girecek:

Bütün öğretmenler her dört yılda bir öğretmen yeterlilikleri kapsamında sınava girecek.

2018’in sonuna kadar öğretmenlerin gönüllü faaliyetleri, okul dışı çalışmaları, Öğretmen Akademileri’nde alınacak eğitimler, öğrenci başarıları gibi ölçütlere göre kariyer sistemi oluşturulacak.

Öğretmenlik bölümleri arasında geçiş:

2018 yılı sonuna kadar öğretmen yetiştirmeye yönelik programlardan diğer programlara geçiş imkânları sağlanacak. Buna göre öğretmenlik mesleğine (akademik, sağlık, psikolojik gibi nedenlerle) uygun olmadığı komisyon tarafından tespit edilen eğitim fakültesi öğrencilerine diğer fakülte ve bölümlere geçiş imkânının sağlanması için hukuki altyapı kurulacak.

Kimler öğretmen olabilir sorusunun cevabı da değişenler arasında: 

2018’in sonuna kadar mesleğe girişte çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmeyi temel alan seçme sistemleri geliştirilecek. Buna göre mesleğe girişte adayların psikomotor ve duyuşsal becerilerini de göz önüne alan, öğretmen yeterlilikleri çerçevesinde seçme sınavları ile lisans başarısı, ürün seçki dosyası, öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi, mülakat gibi kriterleri esas alan bir istihdam sistemi oluşturulacak.

 

Bir yorum bırakın