Öğretmenlerin Sosyoekonomik Sorunları

0
1420

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen, öğretmenlerin sosyal-ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını belirlemek amacıyla internet üzerinden anket yapmıştır.

Ankete katılan öğretmen sayısı: 14 bin 794

Ankete katılan öğretmenlerin % 57,2’si aylık kazancının giderlerini karşılamaya yetmediğini belirtti.

-Katılımcıların yüzde 49,5’i aylık kazancının büyük bölümünü banka kredisine harcarken, yüzde 40,9’u son bir yılda kredi kartı borcunu kapatmak için banka kredisi çektiğini, yüzde 5,6’sı borçları nedeniyle evine ya da maaşına haciz geldiğini söyledi.

-Ankete katılanların yüzde 50,3’ü ev sahibi olduğunu belirtti. Bu kişilerden yüzde 67’si banka kredisiyle, yüzde 11’i ailesinden miras kalmasıyla, yüzde 8’i birikmiş parasıyla ev aldığını, yüzde 2,9’u ailesiyle oturduğunu ifade ederken, yüzde 11,1’i diğer seçeneğini işaretledi.

Katılımcıların yüzde 90,5’i evlerinde kemer sıkma politikası uyguladığını belirtirken, en çok kısıtlamaya gittikleri alanı da yüzde 62,2 ile sosyal etkinlikler olarak gösterdi. Yüzde 43,1’i ise en son ne zaman sinemaya ya da tiyatroya gittiğini hatırlamadığını bildirdi.

-Öğretmenler, yaz tatillerini nerede geçirdikleri sorusuna da yüzde 64’ü ‘evde’, yüzde 27,2’si ‘memleketimde’, yüzde 5,8’i ‘tatilyöresinde’, yüzde 3’ü de ‘diğer’ yanıtını verdi.

-Ankete katılanların yüzde 40’ı öğrenci-veli şiddetine maruz kaldığını ifade ederken, bu kişilerin yüzde 69,2’sinin ”sözlü şiddete” uğradığı anlaşıldı. “Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in şiddete uğrayan öğretmenleri sahiplendiğini düşünüyor musunuz” sorusunu da öğretmenlerin yüzde 93,7’si ‘hayır’ şeklinde cevaplandırdı.

-Katılımcıların yüzde 38,6’si meslekte en sıkıntılı konununöğretmenliğin değersizleştirilmesi, itibarsızlaştırılması’ olduğunu, yüzde 94,9’u öğretmenlere bakış açısının son 10 yılda olumsuz yönde değiştiğini, yüzde 92,6’si mesleğin cazibesini yitirdiğini belirtti. Öğretmenlerin yüzde 48,6’sı mesleğiyle ilgili en büyük korkusunun itibarını kaybetmek olduğunu kaydetti.

-Öğretmenlerin yüzde 50,8’i emekliliği geldiğinde emekli olmayı düşünmezken, yüzde 82’si bunun nedenini ’emekli maaşlarının yetersizliği’ olarak gösterdi.

-Katılımcılar, ‘Yeni eğitim sisteminden kaynaklanan en büyük sorunun’ ise yüzde 22,2 oranıyla ‘fiziki imkansızlıklar nedeniyle ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin aynı binalarda ya da aynı bahçede iki ayrı binada eğitim görmesi’ olduğunu belirtti.

-Ankete katılanların yüzde 87,4’ü Bakan Ömer Dinçer’i başarısız bulduğunu ifade ederken, yüzde 61,1’i Bakana 10 puan üzerinden 1 puan verdi.

-Öğretmenlerin yüzde 76,2’si iş güvencesinin kaldırılacağını düşündüğünü, yüzde 91’i de bu durumda sendikanın alacağı eylem kararını destekleyeceğini kaydetti.

Kaynak: Cumhuriyet

Bir yorum bırakın