Okul Puanı (OBP) Nasıl Hesaplanır ?

0
2135

2547 sayılı Kanun’un 45. maddesi gereği, yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim bitirme notları dikkate alınacaktır. Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.

OBP (Okul Puanı) Nasıl Hesaplanıyor ?

Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye
alınacaktır.

Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacaktır (Okul bazında işlem yapılmayacaktır.).

Son sınıftaki adayların 2015-ÖSYS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir.
Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır.

Diploma Notunuzu Takip Edin:
Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM sorumlu olmayacaktır. Değişiklik işlemleri ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.
KKTC okulları için 2015-ÖSYS’ye başvuran adayların diploma notları Haziran ayı içerisinde ÖSYM’nin İnternet
sayfasında belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden
elektronik ortamda İnternet aracılığıyla toplanacaktır. Okul müdürlükleri tarafından ÖSYM’ye elektronik ortamda
bildirilen diploma notları listelenerek adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır. Adaylar
bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Adayların bu bilgilerini ayrıca https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden de kontrol etmeleri gerekmektedir. Adayların düzeltme istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler,
süresi içinde okul tarafından yapılacaktır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul
edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM sorumlu olmayacaktır

YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?
Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
6287 sayılı Kanun’la 2547 sayılı Kanun’a ek “GEÇİCİ MADDE 61” gereği; bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunları, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek alanlarda bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanlar
da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu alanlar Tablo 3A’da ve Tablo 3B.1’de gösterilmiştir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.
2014-ÖSYS puanları veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2015-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 21.08.2014 tarihli toplantısında, “01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında ortaöğretim/açık öğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt olamayan ve ortaöğretim sorumluluk sınavı veya ek sınav sonucunda ortaöğretimden mezun olan adayların bu durumlarını
belgelemeleri kaydıyla 2014-ÖSYS’de kayıt hakkı kazandıkları programların kontenjanları dikkate alınmadan 2014-ÖSYS’de kayıt hakkı kazandıkları programlara 7 Kasım 2014 tarihine kadar kayıt
yaptırabilmelerine karar verilmiştir.” Bu karar gereği, 2014 ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde 07.11.2014 tarihine kadar mezun olamadığı için yerleştirildiği programa kayıt yaptıramayan adaylardan, 2015-ÖSYS’ye başvuranların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecektir.

Bu durumdaki adayların MEB e-okuldaki bilgileri dikkate alınacağından adayların ayrıca ÖSYM’ye dilekçe/
belge göndermesi gerekmemektedir.
Sınavsız geçiş ile 2014-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların OBP’lerinin çarpılacağı
katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Bir yorum bırakın