Ortaöğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır ?

0
1857

Aşağıdaki OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) hesaplamasına ilişkin bilgiler 2013 ÖSYS kılavuzundan alınmıştır. OBP puanları 250 ile 500 arasındadır ve 0,12 ile çarpılarak YGS puanına eklenir.

Ortaöğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır ?

6287 sayılı Kanun.’un 14. maddesi gereği; yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim bitirme notları dikkate alınacaktır. Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

50.’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacaktır.

Ortaöğretim Başarı Puanlarının (OBP) hesaplanmasında adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda ÖSYM.’ye bildirilen diploma notları kullanılacaktır.

Örnek OBP hesaplama:

[box type=”tick”]

Diploma notunuz 100 üzerinden 80 olsun, 80 x 5 = 400 eder. OBP’niz 400 olur. Peki normal puanınıza ortaöğretim başarı puanınız nasıl eklenir ?

OBP puanınız 0,12 ile çarpılır. 400 x 0,12 = 48 Puan eder. Ayrıca aşağıdaki tabloda yer alan bölümlere ÖBP’nin 0,6 ile çarpılmış hali ek puan olarak eklenebiliyor.

[/box]

DİKKAT: 2013-ÖSYS.’ye başvuran adayların diploma notları Haziran ayı içerisinde ÖSYM.’nin İnternet sayfasında belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda İnternet aracılığıyla toplanacaktır.

derslerOkul Müdürlükleri tarafından ÖSYM.’ye elektronik ortamda bildirilen diploma notları listelenerek adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır. Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir.

Adayların bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden de kontrol etmeleri gerekmektedir.

Adayların düzeltme istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, süresi içinde okul tarafından yapılacaktır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin

ÖSYM.’ye eksik ya da yanlış bildirilmesinden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.

YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

6287 sayılı Kanun.’la 2547 sayılı Kanun.’a ek .“GEÇİCİ MADDE 61.” gereği; bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunları, Yükseköğretim Kurulunca saptanacak alanlarda bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilirken OBP.’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanlar da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu alanlar Tablo 3A.’da ve Tablo 3B.1.’de gösterilmiştir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.

Tablo 3B.1 için ÖSYS kılavuzuna bakınız.

2012-ÖSYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına (açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programları hariç) yerleştirilen adaylar 2013-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP.’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.08.2012 tarihli, .“2012-ÖSYS.’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylardan kayıtların yapıldığı 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasında ortaöğretim kurumundan mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ve ortaöğretim sorumluluk sınavı veya ek sınav sonucunda ortaöğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin 2012- ÖSYS.’de kayıt hakkı kazandıkları programların kontenjanları dikkate alınmaksızın kayıt yaptırabileceklerine.” ilişkin kararı gereği, ortaöğretim kurumundan 7 Haziran 2013 tarihine kadar mezun olan adayların (Sınavsız Geçişle yerleşenler veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına yerleşenler hariç), 2013-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP.’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülecektir.

Ortaöğretim sorumluluk sınavı veya ek sınav sonucuna rağmen 7 Haziran 2013 tarihi itibarıyla hâlen ortaöğretim kurumundan mezun olamayan öğrenciler, bu durumlarını 19 Haziran 2013 tarihine kadar resmi belge ile Merkezimize bildirdikleri takdirde bu adayların OBP.’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecektir. Bu adaylar, kılavuza ekli Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Dilekçede bu durumlarını ayrıntılı açıklayarak, .“7 Haziran 2013 tarihinde hâlen öğrenci oldukları.” yazılı okul onaylı resmi belgelerini, 8-19 Haziran 2013 tarihleri arasında ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır.

 

Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

19 Haziran 2013 tarihinden sonra ÖSYM.’ye ulaşan belgeler ile ekinde resmi belge olmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

 

Sınavsız Geçiş ile 2012-ÖSYS.’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların OBP.’lerinin çarpılacağı katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Bir yorum bırakın