Osmangazi Üniversitesi 2014-2015 Yüksek Lisans Duyurusu

0
2739

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, enstitüleri 2014-2015 güz yarıyılı için yüksek lisans ve doktora duyurusunu yapmış, kontenjanlar ile koşulları belirlemiştir. 

Yüksek Lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların önkayıt için,
Fen Bilimleri Enstitüsü 23 Haziran – 02 Temmuz 2014
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 14-18 Temmuz 2014
Sosyal Bilimler Enstitüsü 30 Haziran-04 Temmuz 2014
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 01 Temmuz-10 Ağustos 2014 tarihleri arasında Meşelik Kampüsündeki Enstitü Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular işleme konmayacaktır.

iyi şanslar fili 🙂

Kontenjanlar ve başvuru koşulları için buraya tıklayınız.

Alternatif link

osmangazi üni logo

OGÜ Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

Tezli Yüksek lisans programları için;
-ALES puanının en az 55 olması,
– YDS/KPDS/ÜDS’ nin en az 40 olması ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan
Senato tarafından kabul edilen bir puan almaları gerekmektedir.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına girişte başvuru sıralama puanı oluşturmada;
1) ALES puanının %50’si,
2) Yabancı dil puanının %25’i,
3) Lisans not ortalamasının %25’i kullanılır.

Tezsiz Yüksek lisans programları için;
Varsa ALES puanı,
Varsa YDS/KPDS/ÜDS puanı

Tezsiz Yüksek Lisans Programına girişte başvuru sıralama puanını oluşturmada;
1) Varsa ALES puanının %10’u,
3) Varsa Yabancı Dil puanının %10’u,
2) Lisans not ortalamasının %80’i kullanılır.

Doktora programları için;
– ALES puanının en az 55, lisanstan doktoraya başvuranlar için en az 80, TUS Temel Tıp Puanının 50
olması (1.2 ile çarpılarak %50’si alınacak), Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavından (DUS) en az 55 puan
alınması, DUS ve TUS puanının son üç yıldaki puanı değerlendirmeye alınır.
-YDS/KPDS/ÜDS puanının en az 55 olması ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan
Senato tarafından kabul edilen bir puan almaları gerekir.
-Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden
en az 3 veya muadili bir puana sahip olması gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin
-Kendi anadilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan KPDS, ÜDS,YDS veya
eşdeğeri Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınav sonuç belgesi (Yüksek Lisans için en
az40, Doktora için en az 55)
-TÖMER’den alınacak B2 seviyesinde sonuç belgesi (Türkiye’de bir Yükseköğretim Kurumundan
mezun olan Yabancı Uyruklu öğrencilerden Türkçe Dil şartı aranmaz) TÖMER belgesi olmayanlar, 1
yıl süreyle ESOGÜ TÖMER’e kayıt olarak, yıl sonunda yapılacak sınavdan (B2 seviyesinde) başarılı
olmaları halinde lisansüstü eğitime devam ederler.
-Teminat Mektubu
-2 Adet Fotoğraf
-Diploma ve mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı Türkçe tercümesi
-Transkriptin aslı veya onaylı Türkçe tercümesi
-ALES,GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi (ALES en az sayısal 55 puan)

 

Bir yorum bırakın