ÖSYM’nin yeni başkanı belli oldu: Mahmut Özer

0
1483

ÖSYS puanlamalarında yapılan hataların ardından ÖSYM’den istifa eden Ömer Demir’in yerine Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. 

İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/487

1 – Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut ÖZER’in atanması, 6114 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

03/10/2017

Yeni ÖSYM başkanı Mahmut Özer kimdir ?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat’ta doğan Mahmut ÖZER, ilk ve orta öğrenimini Tokat’ta tamamlamış olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora’sını Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı’nda Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Daha sonra 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Temmuz 2002’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. Aynı üniversitede 2005-2010 yılları arasında Doçent olarak görevine devam etmiştir. Temmuz 2010 itibarıyla Profesör olarak atanan Özer, 28.11.2010 tarihinden itibaren Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürmektedir.

Ayrıca, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan vekili olan Özer, şu ana kadar 24 yüksek lisans tezine ve 7 doktora tezine danışmanlık yapmıştır. SCI indeksli dergilerde 48 makalesi, ulusal hakemli dergilerde 18 makalesi, 3 uluslararası kitap bölümü, 3 ders notu, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve basılmış 110 bildirisi bulunmaktadır. Özer’in yayınlamış olduğu makalelere Eylül 2017 itibariyle 772 atıf (Web of Science) yapılmıştır. Alanı ile ilgili çok sayıda yayını olan Özer’in ayrıca yükseköğretimle ilgili yayınları ve “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi” ve “Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi” başlıklı ortak yazarlı kitapları bulunmaktadır. 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır. TÜBİTAK tarafından çıkarılan ve Science Citation Index (SCI) kapsamında taranan Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinin baş editörüdür (Editor-in-Chief). Halen İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesidir. Mahmut Özer evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mahmut Özer’in akademik çalışma alanı

Tamamlanan Doktora Tezleri

 1. Hande Erkaymaz, “Elektrokulogram (EOG) Sinyalinin İncelenmesi ve Yapay Zekâ Teknikleri ile Modellenmesi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2014 (Ortak Danışman: İlhami M. Orak).
 2. Kenan Zengin, “Parmak Vuru Ölçüm Sistemi Tasarımı ve Test Sonuçlarının Veri Madenciliği Teknikleri ile Analizi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2014 (Ortak Danışman: M. Gümüş).
 3. Rukiye Uzun, “Biyolojik Nöral Ağlarda Latans Dinamiklerinin Analizi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2014.
 4. Okan Erkaymaz, “İleri Yönlü Yapay Sinir Ağlarında Küçük Dünya Ağı Yaklaşımı ve Uygulamaları”, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2012 (Ortak Danışman: N. Yumuşak).
 5. Ergin Yılmaz, “Biyolojik Nöronlardan Oluşmuş Ölçeksiz Ağın Dinamiklerinin Araştırılması”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2012.
 6. Umut Orhan, “EEG İşaretlerinden Epilepsi Hastalığının Teşhisi için Yeni Yaklaşımlar”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2011 (Ortak Danışman: M. Hekim).
 7. Muhammet Uzuntarla, “İleri Yönlü Biyolojik Sinir Ağlarında Bilgi İletimi”, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan 2011 (Ortak Danışman: E. Köklükaya).

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

 1. Uğur İleri, “Kısa-Süreli Sinaptik Plastisitenin Nöron Dinamiklerine Etkisi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2015 (Ortak Danışman: M. Uzuntarla).
 2. Veli Baysal, “Periyodik Kuplajın Ölçeksiz Ağlarda Zamansal Düzenliliğe Etkileri”, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 2014. (Ortak Danışman: E. Yılmaz).
 3. Ali Çalım, “Heterojen Nöral Ağda Eşik Altı Bilgi Kodlama”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2014 (Ortak Danışman: M. Uzuntarla).
 4. Ali Narin, “Çoklu Sınıflandırıcı Sistemleri ile Konjestif Kalp Yetmezliği Teşhisi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2013. (Ortak Danışman: Y. İşler).
 5. Rukiye Uzun, “Miyelinli Aksonlarda Spayk Yayılımı “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010.
 6. Erkan Eren, “Piramit Sensör Tekniği ile Güneş İzleme Sistem Tasarımı “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010.
 7. Atakan Gündüz, “Nöral Ağlarda Network Topolojisinin Zamansal Düzenliliğe Etkisi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010.
 8. Hacı Şaban Celayir, “Havalı Yağlama Sisteminin Yapay Sinir Ağları Ve Bulanık Mantık Yöntemleri İle Kontrol Tasarımı “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010.
 9. Bülent Özgümüş, “Zonguldak Kent Merkezinin 100kHz-3GHz Frekans Bandında Elektromanyetik Kirliliğinin Araştırılması “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2010 (Ortak Danışman: Z. Saraç).
 10. Hakan Kaya, “Optik Faz Eldesinde Hartley Dönüşümünün Kullanılması “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2010 (Ortak Danışman: Z. Saraç).
 11. Osman Çelen, “Ayak Tabanı Basınç Dağılımı Ölçüm Cihazlarının Tasarımı ve Üretilmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2009.
 12. Taner Özdemir, “Parmak-Vuru Performans Ölçüm Sistemi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2009 (Ortak Danışman: M. Gümüş).
 13. Murat Uçar, “Alternatör Arızalarının Zeki Denetim Teknikleri ile Gerçek Zamanlı Tespit Edilmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009 (Ortak Danışman: R. Bayır).
 14. Asude Ağartan, “FitzHugh-Nagumo Nöral Ağda Lokal ve Global Eşik-altı Periyodik Uyartımın Kodlanması“, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009.
 15. Uğur Fesli, “Mikrodenetleyici Denetimli Düşük Güçlü Yenilenebilir Enerji Üreteci Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009 (Ortak Danışman: R. Bayır).
 16. Hüseyin Yeter, “Parmak-Vuru Performansı Ölçüm Cihazı Tasarımı “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009 (Ortak Danışman: M. Gümüş).
 17. Muhammet Ali Özsoy, “Nöronal Ağlarda Bilgi Kodlama ve Senkronizasyon “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2007.
 18. Okan Erkaymaz, “Nöron Dinamiklerinin Neuron Yazılımı ile Modellenmesi “, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Nisan 2007.
 19. İlker Türker, “Stokastik İyon Kanal Benzetim Algoritmalarının Karşılaştırılması “,ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2006.
 20. Kenan Zengin, “Nöronların Bölmeli Modelinin Bilgisayar Yazılımına Dayalı Benzetimi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2006.
 21. Muhammet Uzuntarla, “Stokastik FitzHugh-Nagumo Model Dinamiklerinin Belirlenmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2006.
 22. Şükriye Nihal Ağaoğlu, “Stokastik İyon Kanal Küme Boyutu ve Sıcaklığın Tek-Bölmeli Nöron Dinamikleri Üzerindeki Etkileri “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2006.
 23. N. Hakan Ekmekçi, “İyon Kanallarında Meydana Gelen Dalgalanmaların Nöron Çalışma Dinamiklerine Etkisi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2005.
 24. Esen Öztürk, “Gerilim-Kontrollü İyon Kanallarında Gürültü ve Gürültü-Kanal İlişkisinin Belirlenmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2005.

ÖSYM Başkanının görevleri


Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup Başkanlık hizmetlerini mevzuata, Yönetim Kurulu kararlarına, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Başkan, Devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden, Yükseköğretim Kurulunun önereceği üç aday arasından müşterek kararname ile dört yıllığına atanır. Süresi dolan Başkan, bir defaya mahsus olmak üzere yeniden atanabilir. Başkan ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından atanan Başkan yardımcılarının yaş haddi, öğretim üyelerinde olduğu gibidir. Görev süresi biten Başkan, yeni Başkan atanıncaya kadar görevine devam eder. Başkan, görev süresince kadrosunda bulunduğu üniversitede ücretsiz izinli sayılır. Başkanlık görevi süresince, Başkanın kadrosuyla ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfisi başka bir işleme gerek kalmadan süresinde yapılır. Görev süresi biten veya görevinden süresinden önce ayrılan Başkan, başka bir işleme gerek kalmaksızın üniversitedeki kadrosuna geri döner.

Görev süresi dolmadan Başkanın görevine son verilemez. Ancak, atanmak için gerekli şartları taşımadığı ya da kaybettiğinin tespit edilmesi veya görevini yerine getiremeyeceğinin Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla tespit edilmesi ve resmî sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi hâlinde, Başkan görev süresi dolmadan atandığı usule göre görevden alınabilir.

Bir yorum bırakın