ÖYP Araştırma Görevlisi Alımlarında Alan Sınavı Zorunluluğu

0
2607

ÖYP usüllerinde yapılan son değişiklik sonrası ALES ile birlikte, adaylar alan sınavına katılmak zorunda kalacak. Alan sınavı puanı ÖYP puanında %40 oranda etkili olacak.

Alan sınavı sonrası, sınava katılacak adaylar için yeni ÖYP puan oranları şu şekildedir:

  • Lisans not ortalamasının % 20’si,
  • ALES puanının % 25’i,
  • Alan Sınav Puanının % 40’ı
  • Yabancı Dil Sınavı Puanının % 15’i

Alan sınavlarını kim düzenleyecek ?

YÖK tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından düzenlenecek olan alan sınavında üniversitelerin ilgili bilim alanındaki görevli öğretim üyeleri yer alacaktır.

Alan sınavı kaç yıl geçerli olacak ?

Alan sınavının 2 yıl süreyle geçerli olacağı belirtilmiştir.

ÖYP başvuruları nasıl yapılacak ?

Adaylar, ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını, YÖK’ün internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapacak. Alan Sınavına başvuran adaylar arasından, ÖYP puanı en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının en az dört katı kadar aday çağrılacak. (Dört katından daha fazla aday çağırılmasına Yürütme Kurulu yetkilidir). Son sıradaki aday ile eşit puanı olan diğer adayların da başvuruları kabul edilecek.

mezun öğrenciler
mezun öğrenciler

 

ÖYP Esaslarında Alan Sınavı ile ilgili maddeler:

Alan Sınavı: Yürütme Kurulunca belirlenen alanlarda yapılan, adayların ilgili bilim alanında bilgi, yetkinlik ve ifade gücünü ölçen, sonucu açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olan ve aynı alanda ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda kullanılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı, (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

MADDE 5- (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olarak atanmak üzere veya alan sınavına girebilmek için ya da program gereğince bir ÖYP Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran her bir ÖYP araştırma görevlisi için bir ÖYP puanı hesaplanır. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(2) ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 35’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 50’si ve varsa yabancı dil sınavı puanın % 15’i dikkate alınır.(Değişiklik 25.12.2014 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(2) Alan Sınavına başvuran adaylar arasından, ÖYP puanı en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının en az dört katı kadar aday çağrılır (Dört katından daha fazla aday çağırılmasına Yürütme Kurulu yetkilidir). Son sıradaki aday ile eşit puanı olan diğer adayların da başvuruları kabul edilir. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(3) Alan sınavı, üniversitelerin ilgili bilim alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılır. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

Bir yorum bırakın