Özel Liselere Kayıt Tarihleri (2013)

0
1395

Aşağıda SBS sonucuna göre öğrenci alan özel liseler için önkayıt tarihleri bulunmaktadır.

8. SINIF SBS SONUCUNA GÖRE

ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN

KAYIT TAKVİMİ

 

1) 8. SINIF SBS TARİHİ

08 HAZİRAN 2013

2) SINAV SONUÇ İLANI

12 TEMMUZ 2013

3) I. ÖN KAYIT DÖNEMİ

12-13-14 AĞUSTOS 2013 ÖN KAYIT

15-16 AĞUSTOS 2013 KESİN KAYIT

4) II. ÖN KAYIT DÖNEMİ

19-20-21 AĞUSTOS 2013 ÖN KAYIT

22-23 AĞUSTOS 2013 KESİN KAYIT

5) III. ÖN KAYIT DÖNEMİ

26-27 AĞUSTOS 2013 ÖN KAYIT

28-29 AĞUSTOS 2013 KESİN KAYIT

6) SON KAYIT DÖNEMİ

02 EYLÜL 2013’DEN İTİBAREN

 

Özel Okullar Kayıt Komisyonunca alınacak karara göre

 

 

NOT: Bütün başvurular kayıt olunmak istenilen okullara yapılacaktır.

1. 8. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS)

2013-2014 öğretim yılı için 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 08 Haziran 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir. Özel okullara (EK 1 No’lu listede yer alan okullar)  öğrenci kayıt kabul işlemleri de, öğrencinin SBS’de elde ettiği ham puana göre okullar tarafından taban puan ilanı ve ön kayıt – kesin kayıt yoluyla yapılır.

2. ÖZEL OKULLARA BAŞVURU ŞARTLARI

Adayın, bu kılavuzda yer alan özel okullardan birine yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, 8.Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’na katılmış ve sınavının Bakanlıkça geçerli sayılmış olması gerekir.

Bu kılavuzda yer alan özel okullara, 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’na girmiş ve okulun açıkladığı taban puanın üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.

 

3. ÖZEL OKULLARA KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR

3.1. Kayıt kabullerde öğrenci velileri Sınav Sonuç Belgelerini ibraz edeceklerdir.

3.2. Adaylar, puanı tutan birden fazla okula ön kayıt yaptırabilirler.

3.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla:

1) Türkçe puanı yüksek olan,

2) Matematik puanı yüksek olan,

3) Fen Bilgisi puanı yüksek olan,

4) Sosyal Bilgiler puanı yüksek olan,

5) Yabancı dil puanı yüksek olan,

6) Yaşı küçük olan

adaya öncelik verilir.

 

3.4. Ön kayıt sonucunda okula kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebepten dolayı kaydını geri alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ücretlerin iadesiyle ilgili 56.maddesi hükümlerine göre yapılır.

Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemine denk gelmişse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır.

Kesin kayıt yapıldıktan sonra okuldan ayrılan adaylar, daha sonra aynı okula başvuruda bulunamazlar. (O okulda açık kontenjan bulunması halinde resmi okullara kayıt yaptırıp sonradan geri dönen öğrenciler bu kapsam dışındadırlar.)

Okullar açıldıktan sonraki dönemde herhangi bir okuldan kaydını alan öğrencinin ödediği ücretin iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin güncel hükümlerine göre yapılır.

I. Ön Kayıt Dönemi:

a. I. Ön kayıt, 12-13-14 Ağustos 2013 tarihlerinde yapılacaktır. Okullar, 8. Sınıf SBS sonuçlarına göre I.ön kayıt dönemi için taban puanlarını 5 Ağustos 2013 tarihinde okullarında velilerin görebileceği şekilde ilan edecek ve Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne bildireceklerdir.   

b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puanına göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara,   12-13-14 Ağustos 2013 tarihlerinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, SBS sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 14 Ağustos 2013 tarihinde saat 17.00’den sonra okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 15-16 Ağustos 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

e. 16 Ağustos 2013 tarihi saat 15.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya II. ön kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar verilir.

Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 15:00’te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama  listesi yaparak, kayıt işlemine devam edebilir.

f. Okullar,16 Ağustos 2013 tarihi saat 17.00’de kayıt durumlarını inceleyerek II. ön kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir.

II. Ön Kayıt Dönemi:

a. II. Ön kayıt, 19-20-21 Ağustos 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puana göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara,    19-20-21 Ağustos 2013 tarihlerinde başvuruda bulunarak, ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, SBS sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

c. Okul kayıt – kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 21 Ağustos 2013 tarihinde saat 17.00’den sonra okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 22-23 Ağustos 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

e. 23 Ağustos 2013 tarihi saat 15.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya III. ön kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar verilir.

Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 15:00’te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine devam edebilir.

f. Okullar 23 Ağustos 2013 tarihi saat 17.00 kayıt durumlarını inceleyerek III. ön kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir.

III. Ön Kayıt Dönemi:

a. III. Ön kayıt, 26-27 Ağustos 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puanına göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara,  26-27 Ağustos 2013 tarihlerinde başvuruda bulunarak ön kayıt yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, SBS sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

c. Okul kayıt – kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 27 Ağustos 2013 tarihinde saat 17.00’den sonra okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 28-29 Ağustos 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

e. 29 Ağustos 2013 tarihi saat 15.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı  yapılıp yapılmamasına veya son kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar verilir.

Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 15:00’te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine devam edebilir.

f. Okullar 29 Ağustos 2013 tarihi saat 17.00’de kayıt durumlarını inceleyerek 2 Eylül 2013 tarihi itibariyle başlayacak son kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını belirleyerek, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir.

izmir liseleri

Son Kayıt Dönemi:

Özel Okullar Kayıt Komisyonu, okullardan aldığı bilgileri değerlendirerek 02 Eylül 2013 tarihinden itibaren yapılacak kayıtlarla ilgili esasları okullara ve velilere duyuracaktır.

 

Açıklamalar:

a. Herhangi bir dönemde taban puan ilan etmesi gereken okulların taban puanları, o okulun kayıt kabul komisyonlarınca tespit ve ilan olunacaktır.

b. Okullar bu kılavuzda belirtilen kontenjanlarını doldurmak zorunda değillerdir.

c. Kılavuzda bulunmayan durumlarda Özel Okullar Kayıt Komisyonu’nun alacağı karara göre hareket edilecektir.

Bir yorum bırakın