Özel Öğretim Kursları (Dershane) Başvuruları Başlıyor

0
1414

Anayasa Mahkemesinin dershane kararının ardından Özel Eğitim Kursları adıyla tekrar faaliyete geçen dershaneler, başvuru yapabileceklerdir.

Buna göre, özel öğretim kursu açmak ya da temel liselerde bu kursları uygulamak isteyenler, başvurularını bugünden (19 Ağustos) itibaren yapabilecek. Başvurularda, dönüşecek ya da yeni açılacak kursların, çerçeve programı esas alarak hazırlayacakları kendi programlarını MEB’e iletmesi ve onay alması gerekiyor.

Özel öğretim kursları çerçeve programında, çeşitli kurslar kapsamında özel öğretim kursu açmak isteyen kurucu-kurucu temsilcisinin, uygulayacağı kurs programlarının kapsamı, dikkat edilecek hususları ve programda bulunması gereken bölümler ile bu bölümlerin içeriklerinde yer alacak unsurlar belirleniyor.

Kurslar en az 18, en fazla 36 hafta olabilecek

Özel Öğretim Kursları Çerçeve Programı’na göre, kurslar, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe (felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık) bilim gruplarından en fazla 3 bilim grubunda hazırlanmış programı onaya sunabilecek. Her bir program için haftada en az 3 veya 8 saate kadar ders verilebilecek. Kurslar, öğretim yılı içinde en az 18, en fazla 36 hafta olmak üzere planlanacak.

Kursiyer düzeyine dikkat edilecek

Her bir bilim grubunda, lise ve dengi okul sınıf düzeyleri ile mezun kursiyer düzeyi dikkate alınarak programlar hazırlanacak. Program, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler için ilgili sınıf seviyesinin kazanımları ile uyumlu, öğretim programının yaklaşımı, yöntem ve stratejileri ile çelişmeyecek şekilde, mezun kursiyerler için ise lise öğrenimi süresince bütün sınıf düzeylerinde okutulan ilgili bilim grubu dersinin kazanımları ile uyumlu, öğretim programının yaklaşımı, yöntem ve stratejileri ile çelişmeyecek şekilde hazırlanacak.
Hazırlanan programlar Bakanlığa onaylatılacak
Program amaçları belirlenirken, her bir bilim grubunda kursiyerlerin bilime olan ilgilerini arttırmak, o alanda ilerlemeleri, bilgilerini arttırmaları, diğer bilim dalları ile olan ilişkilerini kavramaları hedeflenecek. Kurs tarafından programda herhangi bir değişiklik yapılmak istenildiğinde ilgili program tekrar onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilecek.

Çerçeve programı uygulamak isteyen kurumlar, programın amaçlarını ve ünitelerini, programın süresi ve program içeriğinin haftalık dağılımı bölümlerini çerçeve programdaki açıklamalar doğrultusunda düzenlemeleri gerekiyor.
Hazırlanacak programlar, sınıf seviyesi dikkate alınarak programın amaçları her bir bilim alanı dersi için resmi sınıf seviyesindeki amaçlarına uygun olarak düzenlenecek.Özel öğretim kurs programı, yönetmelikte yer alan bilim gruplarındaki programların sınıf veya öğrenim seviyesi ile ilişkilendirilerek belirlenecek.

Bir yorum bırakın