Piri Reis Üniversitesi Ücretleri 2015-2016

0
2472

Piri Reis Üniversitesi, 2015-2016 akademik yılı için eğitim ücretlerini belirlemiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ücreti; Lisans Programları için İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil 27.500 TL+KDV, Denizcilik Meslek Yüksekokulu için İngilizce Hazırlık sınıfı dahil 16.500 TL+KDV’dir.

2015 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUN’DA YER ALACAK PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİNE AİT BİLGİLER

BK:15 -Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınır.

BK:17 -Bu programın hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, aynı adı     taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun   belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.

BK:28 -Öğretim dili İngilizcedir.

BK:76 -İMEAK Deniz Ticaret Odasının desteği ile Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) tarafından kurulan Piri Reis Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ücreti; Lisans Programları için İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil 27.500 TL+KDV, Denizcilik Meslek Yüksekokulu için İngilizce Hazırlık sınıfı dahil 16.500 TL+KDV’dir. Öğretim ücretinin ilk taksiti kayıt sırasında , geri kalan 5 taksiti ise, Güz yarıyılı için; Kasım, Aralık, Bahar yarıyılı için; Şubat, Mart, Nisan aylarının ilk haftası içerisinde eşit olarak ödemek üzere taahhüt edilerek banka aracılığı ile öğrenci tarafından            ödenecektir. Öğretim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödeyenlere %5, ücretli kontenjanlara ilk üç tercihten yerleşenlere % 20 ve %75 ile %50 burslu kontenjanlara ilk üç tercihten yerleşenlere ayrıca %5 indirim yapılacaktır.

Vadeli Öğrenim Ücreti ve İş Garantisi: %100 ve %75 burslu kontenjanlara yerleşenler hariç,      Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı öğrencileri Vadeli Öğrenim Ücreti için Rektörlüğe başvurabilirler.Üniversite ile öğrenci ve kefili arasında yapılacak sözleşme ile belirlenen Vadeli Öğrenim Ücreti; normal öğrenim süresiyle sınırlı olup, ilgili yıla ait öğrenim ücretinin en az %20’sini yukarıda belirtilen aylarda ve 6 eşit taksit halinde ödemek kaydıyla kalan kısmı için verilebilir.

Vadeli Öğrenim Ücretinden yararlanan ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi ile Kariyer Planlama anlaşması imzalayan Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı öğrencileri , öğrenim süresince Vadeli öğrenim ücreti ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu taktirde, Kariyer Planlama Anlaşması çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrencinin iş imkanından yararlanıp yararlanmayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşmasında belirtilen kriterlerin yanı sıra; Öğrencinin akademik yıl sonundaki kümülatif GNO’larını 2.00’nin altına düşürmemeleri, derslere devamı,denizcilik örf ve adetlerine uyumu, staj dönemindeki başarısı gibi özelliklerine de bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir.

ÖSYS ile üniversitedeki sınavlarda başarı gösteren öğrencilere normal öğrenim döneminde aşağıdaki burslar verilir.

a) Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi mezunu olup Lisans ve Önlisans programlarına yerleşen öğrencilere , tercih sırasına bakılmaksızın %20 indirim yapılır.

b) Üniversitemizdeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversitemiz takımlarında oynamaya hak kazanan öğrencilere Mütevelli Heyetimizce belirlenen kriterlere göre ek olarak %5 ile %40 arasında SPORCU İNDİRİMİ yapılır.

Kız öğrencilerimize ayrıca %10 indirim yapılır.

İkisi de üniversitemizde okuduğu sürece kardeş öğrencilere de ek olarak %10’ar indirim yapılır.

c) Yerleştirme puanı sıralamasında yerleşme puanı türünden (MF-4) ve (TM-1) ek puanla derece yapanlar hariç, ilk 10.000 öğrenci içine girip lisans programlarımızı tercih eden öğrencilere hazırlık ve normal öğrenimleri süresince her yıl 9 ay boyunca kendilerine aylık 1000 TL nakit burs yardımı yapılır.

d) Üniversitemize ÖSYS kontenjanından; Tam burslu (%100 indirimli) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücreti alınmaz.%75 Burslu (%75 indirimli) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücretinin %75’i , %50 Burslu (%50 indirimli) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğretim ücretinin %50’si, %20 burslu (%20 indirimli) yerleşen öğrencilerden de normal öğrenimleri süresince öğrenim ücretinin %20’i alınmaz. Daha önce herhangi bir Yükseköğretim programından mezun olanlar burslu kontenjanlardan yararlanamazlar.

e) Ücretli ve kısmi burslu/indirimli öğrencilere üniversite hazırlık sınıfı hariç her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çıkaran her öğrenciye o yılı izleyen öğretim yılı ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yılın başında ilan edilen kriterlere göre % 10 , % 40 , %75 oranlarında indirim yapılır. Bu bursunsüresibir (1) yıldır.

Karşılıksız olan burslar/indirimler Hazırlık Sınıfından sonra normal öğretimleri süresince Lisansta (4 yıl) , Önlisansta (2 yıl) devam eder. Öğrenci birden fazla burs kapsamına girerse (Sporcu, kız öğrenci , kardeş indirimleri ile %75 ve %50 burslu kontenjanlara ilk üç tercihten yerleşenlere verilen ilave indirim hariç) sadece birinden ve en yüksek olanından yararlanır.

BK:86   – Bu programdaki öğrenim dili en az %30 İngilizcedir.

BK:168 – Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumu’nun aradığı bütün koşullara ek olarak; T.C vatandaşı olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının sağlam olduğunu ve Gemi Adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan Kamu ve Özel Sağlık kuruluşlarından alınmış Güverte ve Makine Zabitleri için “GEMİADAMI OLUR” ibaresi taşıyan sağlık raporu almış ve yapılacak mülâkat ile beden eğitimi sınavında başarılı olmak gerekir. Adayın almış olduğu “GEMİADAMI OLUR” ibaresi taşıyan sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden eğitimi sınavından önce sınav komisyonuna teslim etmesi gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan 31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi adamları Yönetmeliği’nin Gemi adamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50- d, e, f’de yer alan; yasal koşulları sağlamaları aranacaktır. Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gerektirdiği uygun üniformayı giymek zorundadırlar. Önlisans ve Lisans eğitiminin ilk yılına ait üniformalar, Üniversitemiz tarafından verilecek olup, takip eden yıllarda öğrenci üniformasını kendi temin edecektir.

Bir yorum bırakın