POMEM Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

0
1642

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) başvurusu yapacaklar için başvuru belgeleri aşağıda yer almaktadır. Başvurular il emniyet müdürlüklerine gidip yapılacaktır. KPSS puanı olarak en az 60.00 istenmektedir. 

a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuruesnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

c)Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezunolduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınanlisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

d) Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi,sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık raporu,

e) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıylayürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık veKıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4)adet vesikalık fotoğraf,

g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl EmniyetMüdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlıolmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. Askerde olanlar birliklerinden askerdeolduklarına dair belge getireceklerdir.

h) Bir (1) adet yarım kapak dosya,

İRTİBAT ADRESİ:

Emniyet Genel Müdürlüğü

Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

M. Kemal Mah. 2143 Sokak No:16

Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 462 43 34

0312 462 43 35

Faks: 0312 425 43 15

Detaylıbilgi için www.egitim.pol.tr

Bir yorum bırakın