Sağlık Bakanlığı 268 Diş Hekimi, 129 Eczacı Alımı Yapacak (Kura)

0
2116

Sağlık Bakanlığı  16 Mayıs 2013 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek kura ile 268 diş tabibi ve 129 eczacı alacaktır. Başvurulara yönelik bilgilendirme ve kadrolar yazımızın devamında yer almaktadır.

2013 YILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ-ECZACI ALIMI

Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 657 Sayılı Devlet MemurlarıKanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere, 16 Mayıs 2013 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek kura ile 268 diş tabibi ve 129 eczacı alınacaktır.

GENEL ESASLAR:

1. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 77 eczacı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerine 104 diş tabibi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerine 164 diş tabibi ve 52 eczacı alınacaktır.

2. Diş tabibi ve eczacı pozisyonlarında çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretlerimerkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.

3. Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının, ili, kurumu, unvanı ve sayısıhttp://yonetim.sb.gov.tr internet sayfasında ilan edilmiştir.

4. Bu kuraya başvuran adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasındaki, aynı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir.

5. Diş Tabibi pozisyonlarına başvuran adayların, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 30 ve 31’inci maddelerinde belirtilenşartları, eczacı pozisyonlarına başvuran adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2 ve 3’üncü maddelerinde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzeretercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4’ üncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

saglik bakanligi

BAŞVURU ESASLARI VE KURA TAKVİMİ:

 

1. Kura başvuruları internet ortamında, internet sayfasındaki Personel Bilgi Sistemi (PBS1–PBS2) bölümünden yapılacak olup, 16 Nisan 2013 Salı günü başlayacak 22 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 18:00’ da sona erecektir.

2. Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp notere onaylatarak (imzasız olan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir), en geç 26 Nisan 2013 Cuma günü saat 18:00’ a kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

3. Başvuru sahibinin imzası bulunmayan veya notere onaylatılmayan ve 26 Nisan 2013 Cuma günü saat 18:00’ dan sonra gelen başvuru formları geçersiz kabul edilip kuraya dahil edilmeyecektir.

4. Onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır.

5. İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 16 Mayıs 2013 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati internet adresinde ilan edilecek olup, sonuçlar aynı gün internet üzerinden yayımlanacaktır.

6. Adayların, göreve başlama işlemleri için başvuruda bulunacakları tarihler, sunmaları gereken belgeler ve diğer bilgiler kura sonucunun açıklanmasını müteakip, http://yonetim.sb.gov.tr, www.thsk.gov.tr ve www.tkhk.gov.tr internet sayfalarında ilanen duyurulacaktır.

7. Diş tabibi ve eczacı pozisyonlarına yerleşenlerin göreve başlayabilmeleri için, diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması zorunludur.

8. Kura sonucu yerleşenlere, Sağlık Bakanlığı veya Bağlı Kuruluşlarınca yerleştirme sonuçları ve atama işlemleri için ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.

9. Yerleştirilenlerden, başvuru şartlarını taşımayan, şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların, sehven kuraya dahil edilmiş veya atanmış olsalar dahi atamaları iptal edilecektir.

10.Yerleştirilenlere, göreve başlamadan önce karşılıklı yer değiştirme imkânı tanınmayacaktır.

11.Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ – ECZACI ALIMI KURA TAKVİMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ – ECZACI ALIMI KURA TAKVİMİ
SIRA NO TARİH AÇIKLAMA
1 16 NİSAN 2013 SALI 22 NİSAN 2013 PAZARTESİ P.B.S ÜZERİNDEN BAŞVURULARIN YAPILMASI
2 26 NİSAN 2013 CUMA BAŞVURU EVRAKLARI SON GELİŞ TARİHİ SAAT: 18.00
3 16 MAYIS 2013 PERŞEMBE KURA TARİHİ

 

TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
SB-TAŞRA ADANA 750277 ADANA SEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ADIYAMAN 196626 ADIYAMAN TUT İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 711798 ADIYAMAN SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA AFYONKARAHİSAR 384521 AFYONKARAHİSAR BAYAT DR.METE TAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA AFYONKARAHİSAR 384522 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA AFYONKARAHİSAR 712301 AFYONKARAHİSAR HOCALAR İLÇE HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA AFYONKARAHİSAR 752295 AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
THSK-TAŞRA AFYONKARAHİSAR 759030 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE İLÇE HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA AĞRI 5947 AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
TKHK-TAŞRA AĞRI 5966 AĞRI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA AĞRI 5976 AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA AĞRI 5980 AĞRI DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 3
TKHK-TAŞRA AĞRI 6857 AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA AĞRI 208895 AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 2
TKHK-TAŞRA AĞRI 389231 AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
THSK-TAŞRA AĞRI 448948 AĞRI DOĞUBEYAZIT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA AĞRI 448951 AĞRI PATNOS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA AĞRI 710577 AĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA AĞRI 752294 AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA AKSARAY 11714 AKSARAY ESKİL DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA AKSARAY 194278 AKSARAY GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA AKSARAY 194281 AKSARAY SARIYAHŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA AMASYA 5918 AMASYA SULUOVA DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
TKHK-TAŞRA AMASYA 14593 AMASYA TAŞOVA DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA AMASYA 381516 AMASYA GÖYNÜCEK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA AMASYA 752412 AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA ANKARA 751569 ANKARA ÇANKAYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA ANKARA 751596 ANKARA YENİMAHALLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA ANKARA 751694 ANKARA ALTINDAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA ANTALYA 751697 ANTALYA KEPEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA ANTALYA 751698 ANTALYA MURATPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA ANTALYA 751753 ANTALYA ALANYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA ARDAHAN 108 ARDAHAN GÖLE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
THSK-TAŞRA ARDAHAN 113 ARDAHAN POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ARDAHAN 223321 ARDAHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 4
THSK-TAŞRA ARDAHAN 427943 ARDAHAN ÇILDIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA ARDAHAN 752490 ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA ARTVİN 226331 ARTVİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA ARTVİN 752501 ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA AYDIN 5293 AYDIN NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZACI 2
SB-TAŞRA AYDIN 752204 AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA BALIKESİR 752203 BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA BARTIN 752491 BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA BATMAN 194125 BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA BATMAN 427937 BATMAN BEŞİRİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA BAYBURT 752493 BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA BİLECİK 5133 BİLECİK BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA BİLECİK 716263 BİLECİK YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
SB-TAŞRA BİLECİK 752500 BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA BİNGÖL 5096 BİNGÖL GENÇ DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA BİNGÖL 188206 BİNGÖL KİĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA BİNGÖL 188207 BİNGÖL KARLIOVA DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA BİNGÖL 419132 BİNGÖL ADAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA BİNGÖL 752411 BİNGÖL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA BİTLİS 5040 BİTLİS AHLAT DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA BİTLİS 5055 BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA BİTLİS 11734 BİTLİS ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA BİTLİS 100773 BİTLİS GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA BİTLİS 194233 BİTLİS HİZAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA BİTLİS 434860 BİTLİS TATVAN TOPLUM SĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA BİTLİS 752410 BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA BİTLİS 755330 BİTLİS MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA BOLU 196569 BOLU GÖYNÜK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA BURDUR 282994 BURDUR AĞLASUN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA BURSA 4912 BURSA DÖRTÇELİK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ ECZACI 1
THSK-TAŞRA BURSA 196192 BURSA BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA BURSA 388466 BURSA ŞEVKET YILMAZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZACI 1
SB-TAŞRA BURSA 751571 BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA BURSA 751597 BURSA YILDIRIM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA ÇANAKKALE 752407 ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA ÇANKIRI 4621 ÇANKIRI ILGAZ DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ÇANKIRI 193967 ÇANKIRI KIZILIRMAK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ÇANKIRI 196343 ÇANKIRI ORTA İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
SB-TAŞRA ÇANKIRI 752499 ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
THSK-TAŞRA ÇORUM 194170 ÇORUM ORTAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ÇORUM 194171 ÇORUM DODURGA İLÇE HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ÇORUM 194172 ÇORUM UĞURLUDAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ÇORUM 378231 ÇORUM BOĞAZKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA DENİZLİ 752202 DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA DİYARBAKIR 10160 DİYARBAKIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 4
TKHK-TAŞRA DİYARBAKIR 182424 DİYARBAKIR ÇERMİK DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA DİYARBAKIR 193188 DİYARBAKIR DİCLE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA DİYARBAKIR 310878 DİYARBAKIR HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA DİYARBAKIR 316942 DİYARBAKIR EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA DİYARBAKIR 346785 DİYARBAKIR KULP İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA DİYARBAKIR 739500 DİYARBAKIR BİSMİL TEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA DİYARBAKIR 751699 DİYARBAKIR BAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA DÜZCE 182855 DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ ECZACI 2
TKHK-TAŞRA EDİRNE 4269 EDİRNE UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA EDİRNE 4341 EDİRNE DEVLET HASTANESİ ECZACI 2
THSK-TAŞRA EDİRNE 188074 EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA EDİRNE 188075 EDİRNE KEŞAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ELAZIĞ 6495 ELAZIĞ PALU İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ELAZIĞ 9899 ELAZIĞ MADEN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
THSK-TAŞRA ELAZIĞ 189124 ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ELAZIĞ 189136 ELAZIĞ ARICAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ELAZIĞ 189138 ELAZIĞ BASKİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ELAZIĞ 189141 ELAZIĞ KEBAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
THSK-TAŞRA ERZİNCAN 4137 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ERZİNCAN 196209 ERZİNCAN İLİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ERZİNCAN 196210 ERZİNCAN KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ERZİNCAN 337398 ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ERZİNCAN 385921 ERZİNCAN REFAHİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ERZİNCAN 385922 ERZİNCAN TERCAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA ERZİNCAN 752498 ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA ERZURUM 4061 ERZURUM PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ERZURUM 4090 ERZURUM OLTU DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
TKHK-TAŞRA ERZURUM 177225 ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA ERZURUM 197345 ERZURUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ERZURUM 334954 ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ERZURUM 362257 ERZURUM OLUR İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ERZURUM 362258 ERZURUM ŞENKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ERZURUM 362260 ERZURUM UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ESKİŞEHİR 187794 ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ESKİŞEHİR 413668 ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA ESKİŞEHİR 751700 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA GAZİANTEP 3976 GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA GAZİANTEP 9586 GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA GAZİANTEP 177238 GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ ECZACI 2
TKHK-TAŞRA GAZİANTEP 193762 GAZİANTEP OĞUZELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA GAZİANTEP 462768 GAZİANTEP ŞAHİNBEY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA GAZİANTEP 462769 GAZİANTEP ŞEHİT KAMİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA GAZİANTEP 462772 GAZİANTEP NİZİP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
SB-TAŞRA GAZİANTEP 751572 GAZİANTEP ŞAHİNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA GAZİANTEP 751598 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA GİRESUN 3836 GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
TKHK-TAŞRA GİRESUN 219679 GİRESUN ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA GİRESUN 739505 GİRESUN ÇAMOLUK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA GİRESUN 752405 GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA GÜMÜŞHANE 223250 GÜMÜŞHANE ŞEHİT EBE KEVSER CEYLAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 2
SB-TAŞRA GÜMÜŞHANE 752497 GÜMÜŞHANE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA HAKKARİ 3774 HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 3
TKHK-TAŞRA HAKKARİ 3774 HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ ECZACI 2
TKHK-TAŞRA HAKKARİ 3798 HAKKARİ DEVLET HASTANESİ ECZACI 2
TKHK-TAŞRA HAKKARİ 221372 HAKKARİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 3
THSK-TAŞRA HAKKARİ 448938 HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA HAKKARİ 448941 HAKKARİ YÜKSEKOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA HAKKARİ 448943 HAKKARİ ŞEMDİNLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA HAKKARİ 752404 HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA HATAY 14578 HATAY HASSA DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA HATAY 315352 HATAY ERZİN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA HATAY 317642 HATAY DÖRTYOL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA HATAY 751759 HATAY İSKENDERUN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA IĞDIR 195966 IĞDIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 2
THSK-TAŞRA IĞDIR 203383 IĞDIR ARALIK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA IĞDIR 403083 IĞDIR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA IĞDIR 752489 IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
THSK-TAŞRA İSPARTA 6466 ISPARTA SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
THSK-TAŞRA İSPARTA 188215 ISPARTA GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA İSPARTA 188216 ISPARTA SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA İSTANBUL 3219 İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA İSTANBUL 3324 İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA İSTANBUL 3401 İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZACI 2
TKHK-TAŞRA İSTANBUL 3407 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA İSTANBUL 3459 İSTANBUL BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞ. HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA İSTANBUL 322024 İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZACI 2
TKHK-TAŞRA İSTANBUL 426876 İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA İSTANBUL 713842 İSTANBUL GÜNGÖREN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 3
SB-TAŞRA İSTANBUL 751599 İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA İSTANBUL 751601 İSTANBUL PENDİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA İSTANBUL 751602 İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 2
SB-TAŞRA İSTANBUL 751701 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA İSTANBUL 751705 İSTANBUL MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA İSTANBUL 751707 İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA İSTANBUL 751765 İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA İZMİR 751712 İZMİR KARABAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA İZMİR 751713 İZMİR KONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA İZMİR 751778 İZMİR KARŞIYAKA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA KAHRAMANMARAŞ 391975 KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA KAHRAMANMARAŞ 752198 KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
THSK-TAŞRA KARABÜK 709240 KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA KARABÜK 752487 KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA KARAMAN 260 KARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
SB-TAŞRA KARAMAN 752492 KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA KARS 2889 KARS KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA KARS 2906 KARS DEVLET HASTANESİ ECZACI 3
TKHK-TAŞRA KARS 204092 KARS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KARS 427948 KARS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA KASTAMONU 2826 KASTAMONU DADAY İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA KASTAMONU 2829 KASTAMONU DEVREKANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA KASTAMONU 2854 KASTAMONU BOZKURT İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KASTAMONU 193187 KASTAMONU İHSANGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KASTAMONU 196571 KASTAMONU ABANA İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA KASTAMONU 196572 KASTAMONU AZDAVAY İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KASTAMONU 196573 KASTAMONU ÇATALZEYTİN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KASTAMONU 739512 KASTAMONU KÜRE İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA KAYSERİ 2705 KAYSERİ TOMARZA İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KAYSERİ 188217 KAYSERİ FELAHİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KAYSERİ 428496 KAYSERİ SARIOĞLAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA KAYSERİ 751714 KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA KAYSERİ 751715 KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
THSK-TAŞRA KIRIKKALE 188222 KIRIKKALE SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KIRIKKALE 188223 KIRIKKALE DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA KIRIKKALE 752391 KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA KIRKLARELİ 2659 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ ECZACI 2
TKHK-TAŞRA KIRKLARELİ 2678 KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ ECZACI 2
TKHK-TAŞRA KIRKLARELİ 2689 KIRKLARELİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KIRKLARELİ 409350 KIRKLARELİ DEMİRKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
TKHK-TAŞRA KIRŞEHİR 188175 KIRŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KIRŞEHİR 195062 KIRŞEHİR AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA KIRŞEHİR 752496 KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA KİLİS 203378 KİLİS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA KİLİS 752486 KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA KOCAELİ 2503 KOCAELİ KANDIRA ECZ.KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA KOCAELİ 2532 KOCAELİ GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA KONYA 177450 KONYA BEYHEKİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA KONYA 194293 KONYA HADİM DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KONYA 716261 KONYA ÇUMRA İÇERİÇUMRA İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KONYA 739510 KONYA ÇELTİK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KONYA 739529 KONYA EMİRGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA KONYA 751607 KONYA SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA KONYA 751781 KONYA KARATAY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA KONYA 751782 KONYA MERAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA KÜTAHYA 177459 SAĞLIK BAKANLIĞI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZACI
THSK-TAŞRA KÜTAHYA 188224 KÜTAHYA ALTINTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KÜTAHYA 188225 KÜTAHYA DOMANİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KÜTAHYA 193186 KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA KÜTAHYA 711935 KÜTAHYA HİSARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA MALATYA 2145 MALATYA PÖTÜRGE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA MALATYA 6685 MALATYA HEKİMHAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA MALATYA 319772 MALATYA ARAPGİR DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA MALATYA 752288 MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA MANİSA 2117 MANİSA DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
THSK-TAŞRA MANİSA 193792 MANİSA KÖPRÜBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA MANİSA 752199 MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA MARDİN 1840 MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA MARDİN 1851 MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA MARDİN 1851 MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA MARDİN 1873 MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA MARDİN 188227 MARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA MARDİN 188228 MARDİN ÖMERLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA MARDİN 188229 MARDİN SAVUR İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA MARDİN 197343 MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA MARDİN 452052 MARDİN KIZILTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA MERSİN 3547 MERSİN ANAMUR DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA MUĞLA 198608 MUĞLA KAVAKLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA MUĞLA 752197 MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA MUŞ 1667 MUŞ VARTO DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA MUŞ 1687 MUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
TKHK-TAŞRA MUŞ 1698 MUŞ HASKÖY DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA MUŞ 1702 MUŞ MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA MUŞ 187886 MUŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 2
TKHK-TAŞRA MUŞ 315616 MUŞ KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA MUŞ 434851 MUŞ BULANIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA MUŞ 434852 MUŞ MALAZGİRT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA MUŞ 752399 MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA NEVŞEHİR 14577 NEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA NEVŞEHİR 194168 NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
THSK-TAŞRA NEVŞEHİR 386100 NEVŞEHİR ACIGÖL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA NİĞDE 195071 NİĞDE ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA NİĞDE 752397 NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA ORDU 1527 ORDU GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ORDU 1556 ORDU FATSA DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA ORDU 1572 ORDU DEVLET HASTANESİ ECZACI 2
TKHK-TAŞRA ORDU 9673 ORDU KORGAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ORDU 9752 ORDU KUMRU DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ORDU 195894 ORDU MESUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA ORDU 752286 ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 2
TKHK-TAŞRA OSMANİYE 208898 OSMANİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA OSMANİYE 752389 OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA RİZE 188230 RİZE GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA RİZE 214509 RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA RİZE 299766 RİZE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZACI 2
THSK-TAŞRA RİZE 333190 RİZE KALKANDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA RİZE 402565 RİZE DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA SAKARYA 177550 SAKARYA YENİKENT DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA SAKARYA 326972 SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZACI 1
SB-TAŞRA SAKARYA 751784 SAKARYA ADAPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA SAMSUN 1290 SAMSUN ALAÇAM DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA SAMSUN 751785 SAMSUN İLKADIM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA SİİRT 14607 SİİRT BAYKAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA SİİRT 188233 SİİRT PERVARİ DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA SİİRT 752395 SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
TKHK-TAŞRA SİNOP 1144 SİNOP BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA SİNOP 1151 SİNOP DURAĞAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA SİNOP 12603 SİNOP TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA SİNOP 752495 SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA SİVAS 1064 SİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 3
TKHK-TAŞRA SİVAS 1070 SİVAS ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA SİVAS 9067 SİVAS GEMEREK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA SİVAS 195063 SİVAS AKINCILAR İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA SİVAS 195064 SİVAS DOĞANŞAR İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA SİVAS 195066 SİVAS ULAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA SİVAS 195067 SİVAS GÖLOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA SİVAS 195070 SİVAS KOYULHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ŞANLIURFA 671 ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA ŞANLIURFA 684 ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA ŞANLIURFA 695 ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ŞANLIURFA 695 ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA ŞANLIURFA 709 ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
TKHK-TAŞRA ŞANLIURFA 709 ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA ŞANLIURFA 7442 ŞANLIURFA HİLVAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ŞANLIURFA 14107 ŞANLIURFA HARRAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ŞANLIURFA 195482 ŞANLIURFA BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ŞANLIURFA 462788 ŞANLIURFA SİVEREK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA ŞANLIURFA 752558 ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 2
TKHK-TAŞRA ŞIRNAK 166 ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA ŞIRNAK 7205 ŞIRNAK İDİL DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
TKHK-TAŞRA ŞIRNAK 8850 ŞIRNAK SİLOPİ DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ŞIRNAK 14678 ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ŞIRNAK 329591 ŞIRNAK DT. NURULLAH KADIRHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 4
THSK-TAŞRA ŞIRNAK 459115 ŞIRNAK CİZRE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ŞIRNAK 703294 ŞIRNAK CİZRE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA ŞIRNAK 708335 ŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA ŞIRNAK 710236 ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA ŞIRNAK 752390 ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
SB-TAŞRA TEKİRDAĞ 751786 TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA TOKAT 906 TOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA TOKAT 922 TOKAT REŞADİYE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA TOKAT 203379 TOKAT BAŞÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA TOKAT 316943 TOKAT SULUSARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA TRABZON 188236 TRABZON KÖPRÜBAŞI VALİ RECEP YAZICIOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA TRABZON 752283 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
THSK-TAŞRA TUNCELİ 196189 TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA TUNCELİ 196190 TUNCELİ MAZGİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA TUNCELİ 196191 TUNCELİ OVACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA TUNCELİ 221371 TUNCELİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA TUNCELİ 752494 TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
THSK-TAŞRA UŞAK 194166 UŞAK KARAHALLI HACI RAFET ZORA İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA VAN 535 VAN MURADİYE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
TKHK-TAŞRA VAN 540 VAN ÖZALP DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
TKHK-TAŞRA VAN 194286 VAN ÇATAK DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
TKHK-TAŞRA VAN 197173 VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 2
TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI
TKHK-TAŞRA VAN 289948 VAN ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
TKHK-TAŞRA VAN 439100 VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA VAN 451059 VAN ÇALDIRAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
THSK-TAŞRA VAN 451063 VAN ERCİŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA VAN 752193 VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 2
THSK-TAŞRA YALOVA 219678 YALOVA ARMUTLU İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
SB-TAŞRA YALOVA 752488 YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACI 1
TKHK-TAŞRA YOZGAT 457 YOZGAT ŞEFAATLİ DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
TKHK-TAŞRA YOZGAT 467 YOZGAT YERKÖY DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA YOZGAT 523 YOZGAT AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 2
THSK-TAŞRA YOZGAT 188239 YOZGAT YENİFAKILI İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA YOZGAT 196212 YOZGAT ÇAYIRALAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
TKHK-TAŞRA YOZGAT 305272 YOZGAT SARAYKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1
GENEL TOPLAM 397

Bir yorum bırakın