Seçimlere Katılacak Memurlar İçin İstifa Dilekçesi Örneği (2014)

0
2251

2014 yerel seçimlerine adaylık için memurların en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00’ye kadar istifa etmeleri gerekmektedir. İstifa aşağıdaki dilekçe kullanılarak edilebilir. Ayrıca seçimlerde aday olmayanlar memurlar, adaylık ve seçim sonuçlarına göre yeniden görevlerine dönebilirler.

Yerel Seçimler İçin İstifa Dilekçesi Örneği:

“… BAKANLIĞINA/ MÜSTEŞARLIĞINA/ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

298 sayılı Kanunun ek 7. maddesinde “Yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler. ” hükmü yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 4 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararı uyarınca Mahalli idareler Seçimlerine katılmak için görevimden istifa ediyorum.

Gereğini arz ederim. ../10/2013

İmza
Ad Soyad
Adres”

ysk

Bir yorum bırakın