SGK Kanununda Yeni Değişiklikler

0
1671

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bazı değişiklikler yapıldı. Başlıklarla özetlersek: lise öğrencilerine 120 ek gün sağlık hizmeti, kamuda çalışan emekliler için yazılı müracaat şartı, basamak intibakı borçları, destek primi, 3970 kadro, Gazeteci ve milletvekillerinin yıpranmaları konularında yenilikler yapıldı.

4.5 Milyon Kişiye Müjde

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Sosyal Güvenlik sisteminde köklü değişiklikler içeren düzenlemeden yaklaşık 4.5milyon kişi yararlanacak.

İşte Kanunun ayrıntıları..

KAMUDA ÇALIŞAN EMEKLİLER İÇİN “YAZILI MÜRACAAT ŞARTI” KALDIRILDI

Emekli olduktan sonra Kamuya ait veya kamu ortaklığı bulunan bir işte çalışanların aylıklarının kesilmesi  gerekmektedir. Düzenlemeyle kesilmesi gereken aylıkların, tekrarbaşlatılması için gerekli olan yazılı talep  şartıkaldırılmakta, bu  şekilde kamuda işe başlama tarihi ile yazılı talep tarihi arasındaki aylığın değil  sadece kamuda fiili olarak çalışılan döneme ait aylığın kesilmesi ve borç çıkarılması sağlanacaktır.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE İLAVE 120 GÜN SAĞLIK HİZMETİ

Ana veya babaları üzerinden sağlık yardımı alan veya yetim aylığı alan erkek çocukların liseyi bitirdikleri tarihten itibaren 120 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalanması sağlanacaktır. Bu şekilde liseyi bitirip üniversiteyi kazanan erkek çocukların Haziran-Ekim ayı arasında gelir testine girmeden sağlıktan faydalanmaları sağlanarak yaşanan mağduriyetler önlenecektir.

ŞEHİT YAKINLARI İLE GAZİLER SEVKSİZ ÖZEL HASTANEYE GİDEBİLECEK

İstiklal savaşı, Kore ve Kıbrıs gazileri ve eşleri; güvenlik ve asayiş görevleri nedeniyle vazife malulü olanlar ve hak sahipleri ile harp malulü olanlar ve bunların hak sahiplerininözel hastanelerden fark ödemeden yararlanmaları için gerekli olan kamu hastanelerinden sevk şartı kaldırılmıştır. Böylece, şehit yakınları ve gaziler doğrudan özel hastaneye gidebilecek ve herhangi bir fark ödemeyecektir.

BASAMAK İNTİBAKINDAN KAYNAKLANAN SÜRPRİZ BORÇLARA SON VERİLİYOR

Yapılan düzenleme ile esnaf ve tarım Bağ-Kur’luların Bağ-Kur’a ilk defa kayıt oldukları tarihteki basamaklarının esas alınması sağlanacaktır. Bu  şekilde ilk kayıttan önce SSK veya Emekli Sandığı çalışmaları olanların başlangıç basamağının değişmesi ve sigortalılarımıza emeklilik aşamasında sürpriz borçlar çıkması önlenecektir.

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ VE YERSİZ OLARAK ÖDENEN AYLIKLAR YAPILANDIRILIYOR

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığından emekli olup da ticari faaliyet yürütmesi nedeniyle ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek prim borçları ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığından emekli olduktan sonra kamuya ait bir işte çalıştığıiçin aylıkları kesilmesi gerekenlerden bildirim yapılmadığı için aylıkları ödenmeye devam edilen ve bu durumu sonradan tespit edilerek çıkarılan borçların 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılacak. Bu düzenlemeyle birlikte söz konusu borçlar taksitler halinde ödenebilecektir.

ESNAFLARIN TEMSİLCİSİ SGK YÖNETİM KURULUNDA YER ALACAK

SGK Yönetim Kurulunda, esnafların da temsil edilmesini sağlamak için SGK Genel Kurulunun yapısında değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme ile sayıları 1,9 milyonu bulan esnafların temsilcisinin de SGK Yönetim Kurulunda yer alması sağlandı.

YERSİZ SAĞLIK HİZMETİ ALANLARA AF Kendi sigortalılığı bulunduğu halde ana-baba veya çocuğu üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmış olanlara 2012/Ocak ayına kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık harcamalarına ilişkin borçlar affedilmektedir. Bu kapsamda özellikle 4/b sigortalılarından prim borcu nedeniyle sağlıktan yararlanamayacak olup da başka bir yakınının üzerinden sağlık yardımlarını alanlar bulunmaktadır. 2012 Ocak ayında SGK’nın sağlık provizyon ve aktivasyon sistemi (SPAS) devreye girdiğinden, bu tarihten sonra artık bütün sistemler karşılıklı birbirini gördüğü için bu  şekilde başkasının üzerindenyararlanma olamayacaktır.

SGK’YA 3970 KADRO

Şu anda 32 bin kadrosu bulunan SGK, bu kadronun ancak 25 binini kullanabilmektedir. Yapılan düzenleme ile bu kadrolar kullanılabilir hale getirilerek 3970 kadronun kullanılmasına imkân verilerek, SGK’nın ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacı giderilmektedir.

GAZETECİ VE MİLLETVEKİLLERİNE YIPRANMA

5510 sayılı Kanunun “Fiili hizmet süresi zammı” başlıklı 40’ıncı maddesinde yapılan düzenleme ile;

– Basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Katı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar,

– Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda Basın Kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle, haber

hizmetinde fiilen çalışanlar,

– Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlar, Fiili hizmet süresi zammı uygulamasına dâhil

edilerek, belirtilen işyerlerinde çalışılan her 360 günlük hizmet karşılığında toplam prim ödeme gün sayılarına 90 gün fiili hizmet verilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 48 inci madde ile de fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınanların 2008 Ekim ayı başından yapılan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihi takip eden aybaşına kadar geçen sürelerinin de fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile basın mesleğinde çalışanların, 2008 Ekim ayından sonra basında geçen hizmetlerinin 1/4’ü, 5 yılı geçmemek kaydıyla prim ödeme gün sayılarına ilave edilecek, bu işlerde en az 3600 gün çalışmış olan gazetecinin gün sayısına ilave edilen sürenin yarısı da emekli olmaları için aranan yaş hadlerinden indirilecektir.

Diğer bir ifade fiili hizmet kapsamında 10 yıl çalışan ile gazeteci 1 yıl 3 ay, 20 yıl çalışan gazeteci ise 2,5 yıl daha erken emekli olabilecektir.

Milletvekillerine yönelik yapılan düzenleme ile de 5 yılı geçmemek üzere her 360 günlük hizmet karışlığında 90 günlük sürenin toplam hizmet süresine eklenmesi ve prim ödeme gün sayısına eklenen ilave sürenin tamamının 3 yılıgeçmemek üzere emeklilik yaş hadlerinden indirilmesi sağlanmıştır.

Örneğin, 4 yıl yasama organı üyeliği bulunan milletvekilinin toplam hizmet süresi 5 yıl kabul edilecek ve hizmet süresine eklenen 1 yılın tamamı da emekli olunabilmesi için aranan yaş hadlerinden indirilecektir.

Yasama organı üyeleri de geçici 48 inci madde kapsamında 2008 Ekim ayından sonraki süreleri de fiili hizmet kapsamında değerlendirilecektir.

Gerek yasama organı üyeleri, gerekse gazeteciler tasarı ile Kanuna eklenen geçici 48 inci madde kapsamında 2008

Ekim ayı başından sonra geçen sürelerin prim farklarını 6 aylık süre içinde ödemeleri kaydıyla bu süreleri de fiili hizmet kapsamında değerlendirilmiş olacaktır.

KISA VADELİ SİGORTA PRİM ORANLARI SABİTLENDİ

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine göre, Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, %1ila 6,5 arasında değişmekte idi.

81 inci maddede yapılan değişiklik ile kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 olarak sabitlenmiş ve bu oranı %1,5’a indirmeye ve %2,5’a çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu  şekilde işyeri tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesi konusundaki birçok bürokratik işlem ve yaşanan ihtilaflar son bulacaktır.

Ayrıca muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleşmesi ve Türkiye genelinde tek işyeri sicil numarası uygulamasına geçilmesinin önündeki engeller kaldırılmıştır. Yapılan sabitlemeye paralel olarak artık uygulanma kabiliyeti kalmayan işyeri tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi ve değiştirilmesiyle ilgili 5510 sayılı

Kanunun 83 ve 84’üncü maddeleri mülga edilmiştir.

Bir yorum bırakın