SGK’ya Yeni Başkan: Yadigar Gökalp İlhan Kimdir ?

0
3343

24 Şubat atama kararlarıyla yeni SGK başkanı Yadigar Gökalp İlhan oldu.

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı :YADİGAR GÖKALP İLHAN
Kurumdaki Görevi : BAŞKAN
Doğum Yeri/Yılı :YUSUFELİ-ARTVİN/ 1967
Medeni Durumu :2 ÇOCUK ANNESİ

Öğrenim Durumu

Lisans :ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Yüksek Lisans :ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ KADIN ÇALIŞMALARI


Bulunduğu Görevler 

– ÖZEL SEKTÖR / DIŞ TİCARET VE HALKLA İLİŞKİLER UZMANI(1988-1994)
– ABD-KALİFORNİYA HUMBOLDT KADIN SIĞINMA EVİ / KRİZ YÖNETİCİSİ – SOSYAL ÇALIŞMACI (1994-1995)
– T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/
GÖNÜLLÜ KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GRUP BAŞKANI (1996-2000)
– AVRUPA VE ORTA ASYA SOSYAL FONLAR AĞI (ECANET) BAŞKANI (2003-2005)
– AVRUPA  BİRLİĞİ EĞİTİM  VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS )
SOKRATES PROGRAMI PROJE TEKLİFLERİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRME UZMANI (2004-2005)
– MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ(CFCU)
DOĞU ANADOLU KALKINMA PROJESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ (2005- 2006)
– T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL RİSKİ AZALTMA PROJESİ DİREKTÖRÜ (2002-2007)
– T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI V. (2007)
– MİNİSTRY OF MANPOWER, YOUTH AND EMPLOYMENT (İNSANGÜCÜ, GENÇLİK VE İSTİHDAM BAKANLIĞI)
KURUMSAL GELİŞİM UZMANI ACCRA/GHANA (BATI AFRİKA) (2007)
– SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI PRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRÜ (2007-…)

Koordine Ettiği Araştırmalar 

– YOKSULLUK PROFİLİ RAPORU
– SOSYAL HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN FAYDA SAHİBİ DEĞERLENDİRMESİ
– SOSYAL YARDIM VE HİZMET PROGRAMLARININ KAMUOYUNDA NASIL ALGILANDIĞINA İLİŞKİN KAMUOYU ARAŞTIRMALARI
– TÜRKİYE’DE DOĞU ANADOLU, GÜNEY DOĞU ANADOLU VE AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN MİKRO PROJE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK AŞTIRMALAR
– SHÇEK ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI
– ÖZÜRLÜLERE SUNULAN SOSYAL HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI
– YAŞLILARA SUNULAN SOSYAL HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI
– MİKRO-KREDİ PROJELERİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ARAŞTIRMASI
– GELİR-GETİRİCİ MİKRO PROJELER
– İSTİHDAM EĞİTİMİ PROJELERİ
– SOSYAL HİZMETLER PROJELERİ VE GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ GİBİ ÇEŞİTLİ FAALİYETLERİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ARAŞTIRMALARI
– ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ARAŞTIRMASI

Yadigar Gökalp İlhan

Komite Üyelikleri

– UNICEF VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN UYGULANAN “HAYDİ KIZLAR OKULA KAMPANYASI” ULUSAL KOMİTESİ
– ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ DANIŞMA KURULU
– TÜRKİYE’DE MİKRO-FİNANS ULUSAL KOMİTESİ
– SYDGM-YEREL GİRİŞİMLER YÜRÜTME KURULU

24 Şubat 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28569

ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/127

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih ACAR’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

23/2/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/128

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Yadigar GÖKALP İLHAN’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B ve 76 ncımaddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

23/2/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Bir yorum bırakın