Sorularla 12 Yıl Zorunlu Eğitim

0
1166

MEB 12 Yıl Zorunlu Eğitim hakkında soruların cevaplandığı bir kılavuz çıkardı. 4+4+4 yeni eğitim düzeni hakkında soruları olanlar kılavuzu inceleyebilirler.

Aşağıdaki 12 Yıl Zorunlu Eğitim sorularının cevapları kılavuzda yer almaktadır:

[ad]

 

I- GENEL SORULAR

 • SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu?
 • SORU 2: Bu düzenleme ile şimdi durum ne olmuştur?
 • SORU 3: Bu yeni düzenleme nasıl çalışacak?
 • SORU 4: Bu sistemi neden 4+4+4 diye ayırıp tanımladınız?
 • SORU 5: Bu Kanun yeterince tartışıldı mı?
 • SORU 6: Böylesine kapsamlı bir düzenleme niçin Hükümet tasarısı olarak değil  de teklif şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu?
 • SORU 7: Niçin medya ve sivil toplum örgütleri bu konuya bu kadar olumsuz  yaklaşıyorlar?
 • SORU 8: Bu yeni sitem 2012 Eylül ayında uygulanacak mı?

II- YAŞLA İLGİLİ SORULAR

 • SORU 9: Okul öncesi eğitim hangi yaşta başlayacak?
 • SORU 10: Zorunlu eğitime (ilkokula) başlama yaşı ne olacak?
 • SORU 11: 2007 doğumlu bir çocuğun ailesi birinci sınıfa değil de anaokuluna çocuğunu vermek isterse ne olacak?
 • SORU 12: İlkokula kayıt nasıl yapılacak?
 • SORU 13: Çocuklar daha erken yaşta okula başlayınca, yapılan eğitim onun için daha ağır kalmayacak mı?
 • SORU 14: İlkokula başlamadan önce okuma yazmayı öğrenen bir çocuk, bir üst sınıftan eğitime başlayabilir mi?
 • SORU 15: Hangi gün ve tarihten itibaren doğanların okula başlaması zorunlu?

III- OKUL ÖNCESİ İLE İLGİLİ SORULAR

 • SORU 16: Okul öncesi eğitim nasıl uygulanacak?

IV- GEÇİŞ SİSTEMİ İLE İLGİLİ SORULAR

 • SORU 17: İlkokullardan ortaokullara kayıt nasıl olacak?
 • SORU 18: Ortaokullara sınavla mı geçilecek?
 • SORU 19: Ortaokul ara sınıflarından (6, 7 ve 8) imam hatip okullarına geçiş olacak mı?
 • SORU 20: 2011 – 2012 eğitim – öğretim yılında 8. sınıf öğrencileri liselere nasıl geçecek?
 • SORU 21: Bu sistem özel okullara giriş konusunu değiştirecek mi? Üsküdar Amerikan, Avusturya Lisesi gibi okullar ortaokul bölümlerini tekrar açabilecekler mi?
 • SORU 22: İstanbul Erkek, Galatasaray gibi okullara öğrenci geçişi nasıl olacak?
 • SORU 23: Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) devam edilecek mi?
 • SORU 24: Bu sistem lise ve üniversite giriş sınavlarında nasıl değişiklikler getirecek?
 • SORU 25: Seneye 8. sınıftan mezun olanlar SBS’ye girecek mi yoksa karne puanlarıyla mı okullara yerleştirilecekler?

V- MESLEKİ/TEKNİK EĞİTİM VE YÖNLENDİRME İLE İLGİLİ SORULAR

 • SORU 26: Yeni düzenlemede ilk 4 sınıftan sonra mesleklere yönlendirme olacak mı?
 • SORU 27: Mesleki ve teknik eğitime öğrenciler ne zaman başlayacak?
 • SORU 28: Mesleki Eğitim Merkezlerine kimler devam edebilir? Bu merkeze devam edenler 12 yıl zorunlu eğitimden nasıl etkilenecektir?
 • SORU 29: Meslek liselerine gitmek isteyen öğrencilerin mesleki alan seçimi nasıl olacak?

VI- PROGRAMLA/MÜFREDATLA İLGİLİ SORULAR

 • SORU 30: Yeni düzenleme için programlar değişecek mi?
 • SORU 31: Yeni düzenlemede program nasıl olacak?

VII- SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ SORULAR

 • SORU 32: Seçmeli ders ilkokullarda uygulanacak mı?
 • SORU 33: Seçmeli dersler hangi kademede başlayacak?
 • SORU 34: Yabancı okullar, örneğin Fransız Lisesi din eğitimini içeren seçmeli
 • dersleri almak isterse nasıl yapılacak? Kuran-ı Kerim ve Arapça derslerini
 • isterlerse bu okullar alabilecek mi?
 • SORU 35: Azınlık okullarında Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı dersi olacak mı? Farklı dinlere mensup öğrenciler kendi dinlerini mi okullarda öğrenecekler?
 • SORU 36: Yeni eğitim sisteminde (özellikle seçmeli dersler belirlenirken), toplumsal talepler dikkate alınacak mı? Örneğin, ilkokul öğrencilerine din eğitimi imkânı sağlanması hususu veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, 1. sınıftan itibaren müfredatta yer alacak mı? Ayrıca, farklı din ve mezheplere göre seçmeli dersler sunulacak mı? Türkiye’de konuşulan dillerin öğretimi talepleri de dikkate alınacak mı?
 • SORU 37: Kur’an-ı Kerim mi yoksa meali mi seçmeli ders olacak?
 • SORU 38: Seçimlik dersler her sınıfta alınacak mı?
 • SORU 39: Alevilik, Hıristiyanlık ve diğer farklı inançlar ve dinler seçimlik ders olacak mı?
 • SORU 40: Hangi dersler seçimlik hangi dersler zorunlu olacak?
 • SORU 41: Yabancı dil eğitim ve öğretimi hangi sınıfta başlayacak?
 • SORU 42: Yeni getirilen zorunlu ders olacak mı?
 • SORU 43: Yeni haftalık ders çizelgelerinde değişiklik olacak mı?
 • SORU 44: Sanat ve spor dallarındaki seçimlik dersler nasıl uygulanacak?
 • SORU 45: Serbest etkinlikler zorunlu olacak mı?
 • SORU 46: Bir öğrenci haftada kaç saat seçimlik ders alabilecek?
 • SORU 47: İlkokullarda haftada kaç saat ders olacak?
 • SORU 48: Fen ve Teknoloji Dersinin uygulamasında bir değişiklik var mı?
 • SORU 49: Kademeli eğitimde haftalık ders saatleri kaç olacak?
 • SORU 50: Okullarda seçimlik derslerde kaç öğrenci grubu sınıf oluşturulacak?
 • SORU 51: Seçimlik dersler kaç saat olacak?
 • SORU 52: Bir öğrenci kaç saat seçimlik ders alabilecektir?
 • SORU 53: Kürtçe seçmeli ders olacak mı?
 • SORU 54: Kürtçe seçmeli ders olacaksa kimler öğretecek?
 • SORU 55: Bütün bu derslerle ilgili kitap çalışması yaptınız mı? Mesela Zazaca, Kırmançe kitaplar var mı?
 • SORU 56: Çocuğumun bütün seçmeli din derslerini almasını istiyorum. Seçmeli ders saatinde aynı ayna iki sınıfta da olması mümkün değil. Bu nasıl olacak, seçmeli derslerde sınır var mı?
 • SORU 57: Demokratik bir dönem başlayacaksa eğitimde ateist anne – babaların çocukları ne olacak?

VIII- ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SORULAR

 • SORU 58: Anaokulu öğretmenleri 1. sınıflarda görev alacak mı?
 • SORU 59: 5. sınıf öğretmenleri ne olacak?
 • SORU 60: Ortaokullarda sınıf öğretmenleri görev alacak mı?
 • SORU 61: Din eğitiminin oluşturacağı personel ihtiyacı nasıl karşılanacak?
 • SORU 62: Yeni sisteme geçişle ilgili öğretmenlere herhangi bir eğitim verilmesi söz konusu olacak mı?

IX- HAZIRLIK SINIFI İLE İLGİLİ SORULAR

 • SORU 63: İlkokuldan sonra özel okullar isterse hazırlık sınıfı açabilecek mi?
 • SORU 64: Ortaokul 5. sınıfta hazırlık sınıfı olacak mı?

X- ÖZEL ÖĞRETİM İLE İLGİLİ SORULAR

 • SORU 65: 12 yıllık eğitimde özel eğitim nasıl uygulanacak?
 • SORU 66: 12 yıllık eğitimde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler kaynaştırmalı eğitime devam edecek mi?
 • SORU 67: Yeni uygulamada özel eğitimle ilgili hangi yenilikler olacak?
 • SORU 68: Kaynaştırmalı eğitim orta öğretimde devam edecek mi?

XI- FİZİKİ YAPI, ORTAOKULLAR VE OKULLARIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ SORULAR

 • SORU 69: Yönetim kadrosu nasıl şekillenecek?
 • SORU 70: Aynı okul binası farklı okul seviyelerince kullanıldığında yönetim nasıl oluşturulacaktır?
 • SORU 71: Aynı okul binasında ilkokulla ortaokul ya da ortaokulla lise uygulaması nasıl olacak?
 • SORU 72: Galatasaray, İstanbul Erkek Lisesi, Fen Liselerinin ortaokulları açılacak mı?
 • SORU 73: Mevcut okulların fiziki yapısında bir düzenleme yapılacak mı?

XII- ÇEŞİTLİ SORULAR

 • SORU 74: Kur’an-ı Kerim dersinde kıyafetler nasıl olacak?
 • SORU 75: Ortaokullardan sonra Açık Lise uygulaması nasıl olacak?
 • SORU 76: Yatılı ilköğretim okullarında hangi öğrenciler okuyacak?
 • SORU 77: Birleştirilmiş sınıf uygulamaları hangi kademede uygulanacak?
 • SORU 78: Taşımalı eğitim devam edecek mi?
 • SORU 79: Taşımalı eğitim liseleri de kapsayacak mı?
 • SORU 80: İmam hatip okulları ile 4+4+4 konusunun bağlantısı nedir?
 • SORU 81: İmam-hatip ortaokulları nasıl kurulacak?
 • SORU 82: Karma eğitim devam edecek mi?
 • SORU 83: Devam zorunluluğu nasıl olacak?
 • SORU 84: Her kademede diploma verilecek mi?
 • SORU 85: Yeni düzenlemede ikili öğretime devam edilecek mi?
 • SORU 86: Bütün liseler Anadolu Lisesine mi dönüştürülecek?
 • SORU 87: Bu sistem nedeniyle kız çocuklarının erken evliliğinin yeniden gündeme geleceği ve artacağı yönünde de çok tartışma yapıldı. Bu sistem kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerine imkân veriyor mu?
 • SORU 88: Kız çocuklarına yönelik ileri sürülen iddiaların bir benzeri de bu  sistemin çocuk işçiliğini yaygınlaştıracağı yönünde gündeme getirildi. Bu sonucun meydana gelmesi mümkün mü?
 • SORU 89: 12 yıllık zorunlu eğitim FATİH Projesini nasıl etkileyecek?
 • SORU 90: FATİH Projesi ile ilgili ihalelerin Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmasının yolsuzlukla ilgisi nedir?
 • SORU 91: 2011 – 2012 eğitim öğretim yılında lise 1. sınıfta kalanların durumu nasıl olacak?
 • SORU 92: 8. sınıftan mezun olacak öğrenci yurt dışında eğitim planlıyor. Diploması 12. sınıf bittikten sonra verileceği için aldığı eğitim nasıl kanıtlanacak?
 • SORU 93: Yıllık eğitim ve öğretim 180 gün idi. Bu süre artacak mı?

Bir yorum bırakın