SPK Lisanslama Sınavı Nedir ? Kimler Başvurabilir ?

0
9106

SPK lisanslama sınavlarının genel amacı, sermaye piyasasında çeşitli görev ve unvanlarda  çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisansın verilmesidir.  Lisanslar faaliyet alanı ve ihtisas konularına göre farklılık göstermektedir. Bu sınavlar Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından yapılmaktadır.

SPK Lisanslama sınavları yılda 2 kez, anadolu üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınava başvurular spl.com.tr adresinden duyurulmaktadır.

Bkz. Çıkmış SPK Lisanslama Sınavı Soruları

SPK Lisanslama Sınavlarına Kimler Başvurabilir ?

 • Hisse Senedi piyasası müşteri temsilcisi
 • Sabit Getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo müşteri temsilcisi
 • Yatırım fonları müşteri temsilcisi
 • Aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde
 • ve katılım bankalarında acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi
 • Seans salonlarında hisse senedi alım-satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi
 • Bankaların call center-çağrı merkezinde görev alacak
 • Hisse senedi ile ilgili işlemeleri yapacak müşteri temsilcisi
 • Aracı kurum irtibat bürosu sorumlusu ve takas operasyon sorumlusu olarak

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavına Katılacak Adaylar:

Aşağıda belirtilen görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu faaliyetlerde bulunmak isteyenlerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı’nın tüm sınav konularına (modüllerine) katılmaları ve başarılı olmak şartıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansını almaları gerekmektedir.

(a) Aracı kurum şube müdürleri
(b) İrtibat bürosu sorumluları

Takas ve operasyon sorumlusu, takas ve operasyon birim yöneticisi ve birim yöneticisi ile takas ve operasyon sorumlusu arasındaki kademelerde çalışmakta olan veya çalışmak isteyen kişilerin, bu Kılavuzun 13’üncü Bölümünde belirtilen Sermaye
Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının “Takas ve Operasyon İşlemleri” konulu sınavına (modülüne) katılmaları ve 70 not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Bu kişilere Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı verilir.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavına Katılacak Adaylar:

(a) Portföy yöneticisi,
(b) Portföy Yönetim Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri,
(c) Araştırma uzmanı,
(d) Yatırım danışmanı,
(e) Kurumsal finansman uzmanı,
(f) Müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri,
(g) Yöneticiler (İhtisas personelinin görev aldığı birimlerin, bağlı bulunduğu tüm kademelerdeki yöneticiler ile bu birimlerde, yönetici ile ihtisas personeli arasındaki kademelerde görev yapan personeldir).
(h) Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri, fon denetçisi ve iç kontrol birimi çalışanı,
(i) Payları GİP’te işlem görenler hariç olmak üzere borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında
koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen personel, Söz konusu personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına ve
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip olması zorunludur.
Ancak payları borsada işlem gören ortaklıklar aşağıda belirtilen gruplar içerisinde yer alıyor ise personelin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

(j) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyeleri,
(k) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları (MKYO) genel müdürü,
(l) MKYO’larda risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personeli

Türev Araçlar Sınavına Katılacak Adaylar

 • (a) Türev araçlar birim yöneticisi,
 • (b) Türev araçlar birim yöneticisi ile müşteri temsilcisi arasındaki kademelerde görev
 • yapan personel,
 • (c) Kaldıraçlı işlemler birim yöneticisi,
 • (d) Kaldıraçlı işlemler birim yöneticisi ile müşteri temsilcisi arasındaki kademelerde görev yapan personel,
 • (e) Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri
 • (f) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyeleri,

Girilen sınav türlerine göre:
(a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavında başarılı olan adaylara, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı,
(b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının; Kılavuzun 2.1 bölümünde belirtilen 6 modülünden başarılı olan adaylara Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı,
(c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının “Takas ve Operasyon İşlemleri” başlıklı bölümünden sınava girerek başarılı olan adaylara, Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı,
(d) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavında başarılı olan adaylara, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı,
(e) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavının; Kılavuzun 2.2bölümünde belirtilen 5 modülünden başarılı olan adaylara Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı,
(f) Türev Araçlar Sınavında başarılı olan adaylara, Türev Araçlar Lisansı,
(g) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının; Kılavuzun 2.1 bölümünde belirtilen 6 modülüne veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavının; Kılavuzun 2.2 bölümünde belirtilen 5 modülüne ek olarak Türev Araçlar Sınavı’nın Kılavuzun 2.3 bölümünde belirtilen 2 modülünden de başarılı olan adaylara Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı
(h) Türev Araçlar Sınavının, “Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri” başlıklı modülünden başarılı olan adaylara Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı,
(i) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı,
(j) Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı,
(k) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı,
(l) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavında başarılı olan adaylara, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı,
(m) Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara, Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı,
Ayrıntılı Bilgi için kılavuzu inceleyiniz:

Bir yorum bırakın