Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 2014-2015 Yüksek Lisans Başvuruları

0
1559

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ

1.       2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan aşağıdaki tezli yüksek lisans programlarına lisans mezunu, doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunu Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu (kendi nam ve hesabına başvurmak kaydıyla) ve sivil öğrenci alınacaktır.

          a.       Yüksek Lisans Programları:

Sıra Nu. Yüksek Lisans Programı
1. Uluslararası İlişkiler
2. İstihbarat
3. Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri
4. Harp Tarihi ve Strateji
5. Savunma Kaynakları Yönetimi
6. Harp/Harekât Hukuku

  b.       Doktora Programları:

Sıra Nu. Doktora Programı
1. Uluslararası İlişkiler
2. Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri

2.       Başvurular 26 Mayıs – 17 Haziran 2014 tarihleri ve 09.00-17.00 saatleri arasında aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

          Harp Akademileri Komutanlığı

          Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü

          34334 Yenilevent / İSTANBUL

          Telefon: 0 212 – 3980100 Dâhilî: 3822, 3823

universite ogrencileri

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ FAALİYET TAKVİMİ

Tarih Faaliyet
26 Mayıs – 17 Haziran 2014 Başvuruların alınması ve başvuru belgelerinin incelenmesi.
19 – 20 Haziran 2014 Başvuru koşullarını sağlayan adayların bilim sınavı ve mülakatlar için e-posta aracılığı ile davet edilmesi.
23 – 27 Haziran 2014 * Yüksek lisans mülakatları ile doktora bilim sınavı ve mülakatlarının yapılması.
02 Temmuz 2014 Sonuçların e-posta aracılığı ile adaylara bildirilmesi ve başarılı olanların kayıt işlemleri için davet edilmesi.
03 – 11 Temmuz 2014 Asil listede yer alan adayların kayıtlarının yapılması.
29 Eylül 2014 Yüksek lisans ve doktora programlarının başlaması.

·Mülakatlar için bir hafta süre ayrılmıştır. Başvuru yoğunluğu ve program tercihleri dikkate alınarak adaylar gruplandırılacak ve adayın sınava katılacağı kesin tarih e-posta iletisi ile bildirilecektir. Adayların, başvurular sırasında ibraz etmeleri gereken belgeleri 17 Haziran Salı günü saat 17.00’ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir

1.       YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

          a.       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

                  1.Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği “Madde 39 (1) a) ve b) bentleri” hükümlerinde belirtilen koşulları taşımak,

                   2.Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç), sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

                    3.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb. durumunda bulunmamak),

                    4.Lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

                    5.Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede belirtilen ALES puanını almış olmak,

6.Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak.

Yüksek Lisans Programı ALES Yabancı Dil (Herhangi bir dil)
YDS KPDS ÜDS TOEFL
Uluslararası İlişkiler 55

(EA / SÖZ)55555566 (IBT)İstihbarat55

(EA / SÖZ)55555566 (IBT)Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri55

(EA / SÖZ)55555566 (IBT)Harp Tarihi ve Strateji55

(EA / SÖZ)50505060 (IBT)Savunma Kaynakları Yönetimi55

(EA / SAY)55555566 (IBT)Harp/Harekât Hukuku55

(EA / SÖZ)50505060 (IBT)

b.       Yabancı uyruklu adaylar:

                   (1)     Lisans derecesine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun veya mezun olma durumunda olan adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

                    (2)     Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen ALES, GRE veya GMAT puanlarından birini almış olmak,

ALES GRE (Sayısal) GMAT
55

(EA / SÖZ)610450

(a)     ALES baraj puanı aynı kalmak kaydıyla “Savunma Kaynakları Yönetimi” yüksek lisans programına yapılacak başvurularda ALES eşit ağırlık/sayısal puan türü kullanılacaktır.

                      (b)     Yüksek lisans programlarına yapılacak yabancı uyruklu başvurularda yabancı dil koşulu bulunmadığından ALES, GRE veya GMAT sınav sonucu %60 oranında değerlendirmeye alınacaktır.

                   (3)     Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine (en az 60 puan) sahip olmak (İlgili belge TÖMER’den alınacaktır – KKTC uyruklu adaylar ile lisans eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz).

2.       DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

          a.       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

                   (1)     Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği “Madde 39 (1) a) ve b) bentleri” hükümlerinde belirtilen koşulları taşımak,

                   (2)     Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç), sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

                   (3)     Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb. durumunda bulunmamak),

                   (4)     Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

(5)     Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede belirtilen ALES puanını almış olmak,

(6)     Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden çizelgede belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak. Belgelemek kaydıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan alınan muadil bir yabancı dil puanı da kabul edilecektir.

Doktora Programı ALES Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça)
YDS KPDS ÜDS TOEFL
Uluslararası İlişkiler 55

(EA / SÖZ)60606072 (IBT)Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri55

(EA / SÖZ)60606072 (IBT)

b.       Yabancı uyruklu adaylar:

                   (1)     Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun veya mezun olma durumunda olan adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

                   (2)     Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen ALES, GRE veya GMAT puanlarından birini almış olmak,

ALES

GRE (Sayısal)

GMAT

55

(EA / SÖZ)

610

450

                   (3)     Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine (en az 60 puan) sahip olmak (İlgili belge TÖMER’den alınacaktır – KKTC uyruklu adaylar ile lisans eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz),

                   (4)     Ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak. Belgelemek kaydıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan alınan muadil bir yabancı dil puanı da kabul edilecektir.

Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça)

YDS

KPDS

ÜDS

TOEFL

60

60

60

72 (IBT)

Bir yorum bırakın