Şubat’ta Atanan Öğretmenlere 1 Yıl Performans Değerlendirmesi

0
1297

Şubat atamaları ile atanan öğretmenleri de kapsayacak uygulamaya göre stajyer öğretmenlik uygulaması devam ederken, öğretmenler bir yıl performans değerlendirmeye tabi tutulacak.

Stajyer öğretmenlik kaldırıldı mı ?

“Stajyer öğretmenliğin kalkması yönünde alınmış bir karar söz konusu değil” diyen yetkililer, 14 Mart 2014 sonrası atanan öğretmenler için yeni bir uygulama başlatılacağını söyledi.

Performans değerlendirme süreci hakkında bilgiler:

“Aday öğretmenler en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve yazılı veya sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınavların ne şekilde yapılacağı hazırlanacak yönetmelik ile belirleneceğinden ilçe/il merkezlerinden hangisinde yapılacağına yönetmelikte yer verilecek.”

Fransızca Öğretmenliği

Daha önceleri sistem nasıl işliyordu ?

Eski sistemde Öğretmenler atandıktan sonra bir yıl stajyer öğretmen olarak temel, genel ve uygulamalı toplam 240 saat eğitim alıyordu. Temel ve genel eğitimden yıl sonunda yazılı sınava giriyorlardı. Bu sürecin ardından Bakanlık tarafından stajyerlikleri kaldırılıyordu. Bu eğitimlerini tamamlamayanların ve sınavı geçemeyenlerin stajyerlikleri devam ediyordu.

Bir yorum bırakın