Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı (2012)

0
1157

Süleyman Demirel Üniversitesi aşağıda belirtilen alanlarda öğretim üyesi alacaktır. Başvuru için son gün: 1 Aralık 2012

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.

Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derc.

Adet

Niteliği

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Doçent

1

1

Mesozoyik-Senozoyiknannoplanktan stratigrafisi konusunda çalışmış olmak.
Jeoloji Mühendisliği MinerolojiPetrografi Doçent

1

1

Adapazarı-Kocaeli dolaylarının jeolojisi ve petrolojisi konularında çalışma yapmış olmak.
Jeofizik Mühendisliği Uygulamalı Jeofizik Doçent

1

1

Zeminlerde P-SV dönüşmüş sismik dalgaların elde edilmesi ile ilgili yeni bir yöntem üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Müh. Bilgisayar Donanımı Doçent

1

1

Analog ve dijital sinyal IC ve VLSI tasarım konularında çalışmış olmak.
Gıda Müh. Gıda Teknolojisi Profesör

1

1

Gıdaların ambalajlanması ve raf ömrü konularında çalışmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Analitik Kimya Profesör

1

1

Membran teknolojisi alanında çalışması olmak.
Kimya Anorganik Kimya Doçent

1

1

İmmünooksin bileşiklerinin vekomplekslerinin sentezi ve bazı özelliklerinin incelenmesi üzerine çalışması olmak.
Kimya Biyokimya Doçent

1

1

Triazoller konusu ile ilgili çalışması olmak.
Biyoloji Moleküler Biyoloji Doçent

1

1

Bitkilerde farklı çevresel faktörlerin fizyolojik ve moleküler etkileri konusunda çalışması olmak.
Biyoloji Moleküler Biyoloji Doçent

1

1

Bitkilerde farklı çevresel faktörlerin fizyolojik ve moleküler etkileri konusunda çalışması olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent

1

1

Erken dönem klasik Türk şiiri üzerine çalışması olmak.
Tıp Fakültesi    

 
Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Doçent

1

1

*** Varyans unsurları konusunda doktora yapmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp-Damar Cerrahisi Doçent

1

1

Yurt dışında mitral kapak cerrahisi üzerine eğitim almış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör

1

1

Perinataloji yan dal sertifikası olmak. Polikistik oversendromlu hastalarda “laparoscopic ovarianmultineedle intervention” konusunda çalışması olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Profesör

1

1

Yoğun bakım yandal sertifikası olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Doçent

1

1

Periferik sinir blogu eğitici sertifikası olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Periodontoloji Doçent

1

1

Tip II diabetes mellitus vehiperlipidemili bireylerdeperidontal tedavilerin etkileri üzerine çalışması olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Doçent

1

1

Sistem mühendisliği lisans mezunu olmak. İşletme Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Yönetim ve Strateji alanında Doçent olmak. Performans ve kültür konularında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Doçent

1

1

Organik domates yetiştiriciliğinde çiftlik gübresimikrobiyel gübre ve bitkiaktivatörü kullanımının verim, kalite ve bitki besin maddeleri alımına etkileri konusunda doktora yapmış olmak.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Doçent

1

1

Çinko Adsorbsiyon/Desorpsiyon kimyası vefitoremediasyon konularında çalışmış olmak.
Orman Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama ve Tasarım Doçent

1

1

Peyzaj algısı ve tercihleri konularında araştırmalar yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi    

 
Özel Hukuk Ticaret Hukuku Profesör

1

1

Ticaret hukuku alanında yayını olmak.
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-ElektronikMühendisliği Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Motor hatalarının tespiti konusunda çalışmış olmak.
Yazılım Mühendisliği YazılımMühendisliği Doçent

1

1

Endüstriyel haberleşme ağları ve yazılım mühendisliği konularında çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent

1

1

Türkiye ve İngiltere’deki coğrafya öğretimiyle ilgili doktora çalışması yapmış olmak.

Bir yorum bırakın