T.C. Merkez Bankası Uzman Yardımcısı Alımı (2012)

0
1169

T.C. Merkez Bankası Uzman Yardımcısı Alımı yapacaktır. Aday sayıları ve ayrıntılar aşağıdaki linkte belirtilmiştir.Adayların başvuru tarihleri: 22 Ekim 2012 tarihinden 09 Kasım 2012 tarihi çalışma saati sonuna kadardır. Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından elektronik yolla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

[ad]

Bu sınavın, başvurudan işe alıma kadarki tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine bildirim ve Bankamızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacak, kağıt ortamında herhangi bir yazışma
yapılmayacaktır.

>>> Merkez Bankası Uzman Yardımcısı Alımı Detaylar İçin Tıklayınız. <<<

ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR
– Türkiye’de en az dört yıllık eğitim veren veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, çalışma ekonomisi, işletme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, bankacılık, maliye, muhasebe, sigortacılık, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, matematik veya matematik mühendisliği programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak,
– 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 85 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak,
– İyi derecede İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan en az 70 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Paper-based Test (PBT)’den en az 561 veya Internetbased Test (IBT)’den en az 84 veya International English Language Testing System (IELTS)’den en az 5 puan almış veya Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ndan en az 42  yabancı dil sorusunu doğru olarak cevaplamış olmak],
– Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak (09/11/1982 tarihinden sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.),
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliğinin 10. maddesinde yazılı diğer nitelikleri taşımak,

Bir yorum bırakın