Takdir Teşekkür Almak İçin Gerekli Puanlar

0
2427

Takdir ve teşekkür alıp alamayacağını öğrenmek isteyen öğrenciler için ilgili yönetmelikte belirtilen şekille gereken puanları söyleyelim.

Takdir Teşekkür Alma Şartları:

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile

tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür,”

85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdirname,” almaya hak kazanırlar.

Üstün Başarı ve Başarı Belgeleri almak İçin:

3 Yıl her dönem takdirname alanlara Üstün Başarı belgesi verilir.

3 yıl her dönem teşekkür alanlara Başarı belgesi verilir.

Bir yorum bırakın