Tapu Kadastroya 2,662 personel alımı yapılacak

0
1996

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı: ”Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün personel ihtiyacını giderme amacıyla Maliye Bakanlığı’ndan personel istedik. Türkiye genelinde bin 162 adet 4A kadrosunda, bin 500 adet 4B kadrosunda personel talebimiz gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI FATMA GÜLDEMET SARI (Adana)

– Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kısa sürede elimizden geldiğince sorulara cevap vereceğiz. Cevap veremediğimiz soruları da yazılı olarak sizlere sunacağız.

Öncelikle çok değerli milletvekillerime teşekkür ediyorum.

Niğde ve Bolu’da personel ihtiyacı gündeme geldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalarımız kapsamında Maliye Bakanlığımızdan personel talebi istedik. Türkiye geneli için 1.162 adet 4A kadrosundan, 1.500 adet de 4B kadrosundan personel talebimiz gerçekleşmiştir. Bunun da cevabını bekliyoruz.

Cerattepe’deki bakır madeni projesi için 19 kurum ve kuruluşun olumlu raporları sonucu ÇED raporu olumlu olarak verilmiştir. Bunun haricinde, kabul edilen ÇED olumlu raporuna esas olan çalışmalar içinde Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik rapor var. Bu rapor, yine, buradaki çalışmalara destek olmuştur. Yine, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından böcek tahribatı, orman tahribatının orman ekosistemine etkisi, yaban hayatına olan etkisi ve benzeri konularda bir rapor hazırlanmıştır, ÇED raporu yine bunlara göre düzenlenmiştir. Yine, Ordu Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından bölgenin ekonomik, sosyal, tarımsal yapısı ve üretim potansiyeliyle ilgili olarak bilimsel rapor hazırlanmış ve bu raporlar çerçevesinde ÇED raporları gerçekleşmiştir. Bir başka, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından maden alanıyla ilgili olarak peyzaj onarım çalışmaları raporu hazırlanmıştır.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü logo

Bütün bu üniversitelerin öğretim görevlilerinin ve teknik heyetlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda, ilgili 19 kurum ve kuruluş olumlu rapor vermiş, bu raporlar sonucunda da ÇED olumlu kararı alınmıştır. Yani, söylenildiği gibi, çok basit bir biçimde ÇED raporlarında olumlu cevabı vermiyoruz, bunun da tekrar altını çizmek isterim.

Yine bir başka soruda Bakanlık bütçe ödeneklerinin yeterli olup olmadığı konusu vardı. Bakanlığımız, çevre koruma, imar ve yapılaşmaya ilişkin çalışmaları kendi ödeneklerinin yanı sıra yerel yönetimlerin kaynakları, AB kaynakları, İLBANK kaynakları, Bakanlığımız döner sermaye kaynakları ve özel sektörle iş birliğiyle yürütmektedir. Bakanlığımız esas itibarıyla çevre yönetimi, imar ve yapılaşmaya ilişkin mevzuat düzenlemesi yapan ve uygulamayı denetleyen bir kamu idaresidir.

Yine, Sayın Başkan, kalan sorulara yazılı olarak cevap vereceğiz süremiz kısıtlı olduğu için.

Ben tekrar teşekkür ediyorum.

Bir yorum bırakın