Tarihin Tarihi: Başlangıç

0
1415

Tarih bir bilim olarak çoğu bilimin kökeninin atıldığı yerde Eski Yunan‘da ortaya çıkmıştır. Başlangıçta mitoloji dayanaklı olan tarihsel eserler Heredot (yun:  Herodotus) ile gökten yere inmiş artık tanrı savaşlarının yanında, gerçekte vuku bulan yakın dönem savaşlarına da değinilmeye başlanmıştır. Heredot’un çağdaşı Hellanikos ilk kronoloji tablosunu hazırlamış ve Atina tarihini bilimsel olarak ele alan Atthis‘i yazmıştır.

Tüm bu çalışmalar her ne kadar tarih biliminin başlangıcında önemli rol oynadıysa da tarihi tamamen mitosların etkisinden kurtulabilmiş değildi.  Thukydides (Tukididis)’in Peloponnesoslular ile Atina devletleri arasındaki savaşı bilimsel araştırma ve inceleme yönünden etkili bir biçimde ele almıştır. Bu gibi çalışmalarla Tarih bilminin temelleri M.Ö. V. yy. sonlarında atıldı, karanlık çağ dönemi boyunca pek gelişme gösteremese de Rönesans döneminde canlanmıştır.

 

Herodotos

Bir yorum bırakın