Tarihin tarihi: Ortaçağ ve Hümanizm etkisi

0
1645

Ortaçağ’da din baskısında gelişen tarih bilimini kaybettiği çizgiye geri getiren şey hümanistlerin eleştirel yöntemi olmuştur. 1440 yılında Lorenzo Valla‘nın papalık yetkilerinin kaynağı olarak gösterilen bir belgenin – bu belgeye göre 1. Costantinus Papalığa din ve iktidar yetkisi tanıyordu- sahte olduğunu kanıtlaması, din tartışmaları ile birlikte eleştirel yöntemi ve gerçeği arayış çabalarını alevlendirmiştir.

Bu dönemde Hümanistler, Antik Yunan ve Roma dönemi eserlerini araştırmaya ve eleştirmeye başladılar. Ortaçağ dönemi tarihsel kaynaklarına güvenin çöküşüyle din tartışmaları reform alanında önemli atılımlar sağladı. Özellikle din tartışmalarında -din altyapı itibariyle tamamen yazılı kaynaklara dayandığından- tarihsel kanıt ve belgeler önemli yer tutmuştur.

Lorenzo Valla

Bu dönemde tarihe yardımcı bilim dalları düzenlenmiştir:

Scaliger: Kronoloji

J. Mabillion: Diplomatik

Montfaucon: Paleografi

Bir yorum bırakın