Tarihin Tarihi: Ortaçağ

0
1501

Tarih bilminin tarihine girişte de belirttiğim gibi temeli eski yunanlılarca atılan bu bilimin gelişimi Ortaçağ’da kesintiye uğramıştır.Plutarkhos gibi tarihçilerin anlatım biçimi, tarihi edebiyat ve ahlak alanına yöneltmiştir. Marrou‘ya göre ortaçağ tarihi: “bir ülkenin önemli olaylarını hiçbir yoruma kalkışmadan sadece kaydeden belgelerin alçakgönüllülüğüyle dünya tarihinin aşırı iddialı sentezleri arasında kalmıştır.” Buradaki aşırı iddialı tezler tabi ki hıristiyanlık dininin savunulmasına ve güçlendirilmesine yönelik yapılmıştır. Çoğu zaman bu tezlerin güçlendirilmesi için sahte ve desteksiz belgeler de kullanılmıştır.

Tüm bunlara rağmen dönemde bazı güçlü tarih bilimciler de ortaya çıkmıştır:

Jean de Joinville

Jean le Bel ve Jean Froissard (ilk kez röportaj yöntemi)

Philippe de Commynes

Philippe de Commines

Bir yorum bırakın