TCDD 335 Tren Teşkil İşçisi Alım İlanı

0
1499

Kuruluşumuz Bölge Müdürlüklerine bağlı işyerlerinde Belirsiz Süreli (Daimi) İş Sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 335 Tren Teşkil İşçiliği sanat kolunda işçi alınacaktır.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Açık İş İlanlarında talebimiz 28.11.2012 tarihinde ilan edilecektir. Talebimiz ilan edildikten sonra başvurular İŞ KUR (Türkiye Çalışma ve İş Kurumu) İl Müdürlüklerine yapılacaktır.

Atama yapılacak işyerleri ve adaylarda aranan öğrenim durumlarını görmek için “Tren Teşkil İşçisi Alınacak İşyerleri ve Öğrenim Durumları” başlıklı Excel dosyasını açmanız gerekmektedir.

Ayrıntılar, İş Talep Formu, Alım Yapılacak İl ve İlçeler için tıklayınız. (zip dosyasıdır) 

Tren Teşkil İşçiliği sanat kolu için Türkiye Çalışma ve İş Kurumuna başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan önce; çalışma koşullarını öğrenmek açısından TCDD web sitesinde yer alan Tren Teşkil İşçiliği tanıtım filmini izlemeleri, görev tanımlarını okumaları ve daha önce işe giren tren teşkil işçileri ile görüşmeleri kendileri için faydalı olacaktır.

Aşağıda belirtilen hususlar “Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Açık İş İlanları Genel Şartlar ve Açıklamalar Bölümünde” ayrıca yayınlanacaktır.

TREN TEŞKİL İŞÇİLERİNİN TÜRKİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMUNDA 28.11.2012 TARİHİNDE YAYINLANACAK İLANIMIZA BAŞVURMADAN ÖNCE DİKKATE ALMALARI GEREKEN HUSUSLAR:

1-                Türkiye Çalışma ve İş Kurumunda ilan edilecek  taleplerimize başvuru yapabilmek için adayların  2012 yılı KPSS’dan en az 60 puan almaları gerekmektedir.

2-                Türkiye Çalışma ve İş Kurumunda ilan edilecek  talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların  okullarından mezun olmaları gerekmektedir.

3- Adaylar, ilan edilen yerlerden sadece bir işyeri için başvuru yapabilecektir.

4- İŞ KUR tarafından gönderilecek nihai listelerde yer alan adaylar sözlü sınava katılmadan önce, TCDD web sitesinde yayınlanacak olan tarihler arasında, aşağıda belirtilen belgeleri (onaysız fotokopi olabilir.) ve Resimli İş Talep Bilgi Formunu (web sitesinde yayınlanacaktır) eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Gar/Ankara adresine teslim edeceklerdir.

a) Nüfus cüzdan örneği ,

b) Adli sicil kaydı,

c) Öğrenim belgesi,

d) Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

5- Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan edilecek ve

nihai listede yer alan ve sözlü sınava alınacak adayların adreslerine tebligat gönderilecektir.

           6- Kuruluşumuzda görev alacak tren teşkil işçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. Adayların deneme süresi 4 aydır.

           7- Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan ve Tren Teşkil İşçisi  olarak işe alınacak   adaylardan;

a) Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş),

b) Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış),

c) İşitme Odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiş şekilde,

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu istenecektir. Alınan raporlar, Kuruluşumuz Sağlık Müdürlüklerince, “TCDD Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi” uyarınca incelenecek, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca adaylar,  aynı Yönerge hükümleri uyarınca “Psikoteknik” muayenesine tabi tutulacaktır.

8- Ataması yapılan adaylar atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışmak zorundadır. Bu süre içerisinde nakil isteğinde bulunamayacaktır.

9- Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

10-Çalıştırılacak işyerleri çoğunlukla mahrumiyet yerlerinde bulunduğundan, adaylar çalışacağı işyerini mağdur duruma düşmemeleri için müracaat etmeden görmeleri gerekmektedir.

11- Ataması yapılıp, işe başlayan adaylar, 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II inci fıkrasına göre veya kendi isteğiyle ayrılması halinde, eğitim, kurs ve staj programları süresince aldıkları ücretleri ve meslekleri hakkında işveren tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları sürelerine ait günün, geçerli şartlara göre hesap edilecek maliyetin ½ si tutarında Kuruluşumuza tazminat ödeyecektir.

 

Bir yorum bırakın