Tebligat Nedir ?

0
3778

Arapça kökenli tebligat, bildirim anlamına gelmektedir. Çoğunlukla hukuki işlemlerde kullanılır.

Tebligat basit anlamda bir kişinin hukuksal işlemden kendisine gönderilen yasal belge ile  haberdar olmasıdır. Kişinin tebligatı alması ile hukuksal işlem süreci başlamış olur.

Tebligat, genel anlamda hukusal bir işlemden ilgili kimseden haber almasını sağlamak amacıyla, yetkili makamın yasal biçimde ve yazı veya ilan ile yapacağı belgeleme işidir.

Tebiliği gereken işlem, usulüne uygun tebliğ edilmedikçe, o işlemin ortaya çıkarması gereken hukuksal sonuçlar ortaya çıkmaz. Tebligat usulune uygun gerçekleşmezse, yapılan işlem, çoğu kez hüküm ifade etmez ve devamlılık göstermesi gereken işlemler kesintiye uğrar.

Bir yorum bırakın