TED Üniversitesi Eğitim Ücretleri

0
1827

TED Üniversitesi 2013-2014 akademik yılı için öğrenim ücretlerini belirlemiştir. Aşağıda öğrenim durumuna göre ücretler yer almaktadır.

İngilizce Dil Okulu Ve 1. Sınıf 1. Dönem Öğrencileri İçin Eğitim Ücreti

TED Üniversitesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı eğitim ücreti 21.900+%8 KDV dir.

Akademik Takvimde belirtilen son ödeme tarihi itibari ile yapılacak ödemelerde her iş günü gecikme için 20 TL gecikme ücreti alınacaktır. (İlgili ödeme en geç ekle/bırak veya geç kayıt tarihlerine kadar devam etmektedir.)

Geç kayıtlar ve kayıtsız öğrenci statüsü (TED Üniversitesi Lisans Yönetmeliği )

MADDE 22 – (1) Süresi içinde kayıtlarını yaptıramayan öğrenciler, ders ekleme bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yaptırabilir. Bu süre sona erdikten sonra öğrenciler kayıt yaptıramaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme/bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrenciye geç kayıt hakkı tanınabilir. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrencilerin Senatonun ilgili akademik yıl için belirlediği ek yükümlülükleri yerine getirmeleri şarttır.

 

MADDE 22 – (2) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçer … Tekrardan kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt yenilemek istedikleri yılın ücretini öder ve daha önce kazandıkları burslardan yararlanamazlar.

1. Sınıf 2. Dönem İtibari İle Eğitim Alan Öğrenciler İçin Eğitim Ücreti

TED Üniversitesi 2013-2014 akademik yılı öğrenim ücretini 21.900TL + % 8 KDV olarak belirlemiştir. Kayıt olmak için yarıyıl ücreti olan 10.950 TL+ %8 KDV yatırılır.

Derslerin seçimi aşamasında alınan ders yüküne göre tam ücret tahakkuk ettirilir ve fazla / az ücret mahsuplaşması takip eden yarıyıl başında yapılır. Fakültelerde okuyan ilk yarıyıl öğrencileri standart paket programlarını alırlar. Üst yarıyıllarda ücret krediye göre yukarıdaki tablo ve grafikte gösterildiği şekilde saptanır. Dolayısıyla herhangi bir nedenle az ders yükü alan öğrencilerin az ücret ödeme imkânı vardır.

Akademik Takvimde belirtilen son ödeme tarihi itibari ile yapılacak ödemelerde her iş günü gecikme için 20 TL gecikme ücreti alınacaktır. (İlgili ödeme en geç ekle/bırak veya geç kayıt tarihlerine kadar devam etmektedir.) ekle/bırak veya geç kayıt tarihlerine kadar devam etmektedir.)

Bir yorum bırakın