TED Üniversitesi Öğrenim Ücretleri 2014-2015

0
2584

TED Üniversitesi, 2014-2015 akademik yılı için öğrenim ücretlerini belirlemiştir. İngilizce Dil Okulu ve Fakültelerdeki öğrenciler için 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı öğrenim ücreti 23.500 TL+%8 KDV‘dir.

Akademik Takvimde belirtilen son ödeme tarihi itibari ile yapılacak ödemelerde her iş günü gecikme için 30 TL gecikme ücreti alınacaktır. (İlgili ödeme en geç ekle/bırak veya geç kayıt tarihlerine kadar devam etmektedir.)

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı, Güz yarıyılı ve Bahar yarıyılı öğrenim ücretleri

Kayıt olmak için yarıyıl standart ücreti olan 11.750 TL+KDV  yatırılır. Alınan kesin ders yüküne göre gerçek ücret tahakkuk ettirilir ve fazla / az ücret mahsuplaşması takip eden yarıyıl başında yapılır. Fakültelerde okuyan ilk yarıyıl öğrencileri standart paket programlarını alırlar, dolayısıyla standart ücret öderler. Üst yarıyıllarda ücret krediye göre yukarıdaki tablo ve grafikte gösterildiği şekilde saptanır. Dolayısıyla herhangi bir nedenle az ders yükü alan öğrencilerin az ücret ödeme imkanı vardır.

ted üni logo

Geç kayıtlar ve kayıtsız öğrenci statüsü ile ilgili Yönetmelik maddeleri:

MADDE 22 – (1) Süresi içinde kayıtlarını yaptıramayan öğrenciler, ders ekleme bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yaptırabilir. Bu süre sona erdikten sonra öğrenciler kayıt yaptıramaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme/bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrenciye geç kayıt hakkı tanınabilir. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrencilerin Senatonun ilgili akademik yıl için belirlediği ek yükümlülükleri yerine getirmeleri şarttır.

MADDE 22 – (2) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçer … Tekrardan kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt yenilemek istedikleri yılın ücretini öder ve daha önce kazandıkları burslardan yararlanamazlar.

Bir yorum bırakın