Tezsiz Yüksek Lisansta ALES Zorunluluğu Kaldırıldı Mı?

0
1500

Tezsiz Yüksek Lisans yapmayı düşünen öğrenciler için ALES’e girme zorunluluğu ve ALES baraj puanı artık üniversiteler tarafından belirlenecek.

İlgili düzenlemeyi yapan: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Kasım 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı üniversite senatolarınca belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümleri Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörleri tarafından yürütülür.

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

Bir yorum bırakın