Toplum Gönüllüleri Vakfı Öğrenci Bursu Başvuruları

0
1578

Toplum Gönüllüleri Vakfı, ara sınıf ve yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için burs verecektir. Burs alabilmek için aşağıda belirtildiği gibi vakfın faaliyetlerine katılmanız gerekiyor. Başvuru tarihleri:

Ara Sınıf Başvuruları 15 Temmuz  – 30 Ağustos tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
Yeni Sınıf Başvuruları 15 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

2013-2014 dönemi  TOG Gençlik bursu miktarı 175 TL olarak belirlenmiştir.

Başvuru Koşulları:
a)    Toplum Gönüllüsü olup ara sınıfta okuyan gençler için: Ara sınıf burslarında sadece TOG gönüllüsü gençler başvurabilir. Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde yer almamış iseniz başvuru yapamazsınız.
b)     Yeni kayıt yaptıranlar için: Başvuru tarihinden önce TOG’da gönüllülük yapmış olma şartı yoktur.

Başvuru Dönemi: 

Ara Sınıf Başvuruları 15 Temmuz  – 30 Ağustos tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
Yeni Sınıf Başvuruları 15 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

2013 yazında Öğretmen Çocuğu Burs programına yeni başvuru alınmayacaktır. 

Başvuru Yöntemi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 
1.    Başvurular internet üzerinden tog.org.tr adresine yapılır.
2.  Başvuru, internet üzerinden yapıldıktan sonra sistem tarafından oluşturulacak olan belli bir sıralama dâhilinde adayların bir kısmı mülakata davet edilir. Mülakatlar, Ekim ayında, burs başvuruları sistem tarafından kapandıktan sonra gerçekleşir. Mülakat sonrasında burs başvuru sonuçları adaylara e-posta yoluyla bildirilir.
3.    Mülakata davet edilmeyen adayların e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Burs Başvurularının Değerlendirilmesi: 
Başvuru formları, önceden belirlenmiş kriterler ışığında internet üzerinden otomatik olarak puanlanmaktadır. Bu puanlamada, öğrencinin ikamet durumu, aylık gelir ve gideri, akademik sınıfı, fiziksel durumu; ebeveynlerin hayatta olup olmadıkları, sosyal güvenceleri, iş durumları; gönüllülük durumu, TOG projelerinde aktif olma durumu, akademik başarı durumu, sosyal başarı durumu gibi kriterler öncelikli olmaktadır. Yüksek puan alan ve mülakata davet edilen adayların, ihtiyaç durumları, akademik durumları, gönüllülük ve sosyal başarı durumları baz alınarak mülakat yapılır.

Burs Miktarı ve Bursiyerlik Süresi:
2013-2014 dönemi  TOG Gençlik bursu miktarı 175 TL olarak belirlenmiştir.
Burs alan üniversite öğrencilerinin TOG faaliyetlerine katılma şartı bulunmaktadır. Bursiyerler katıldıkları gönüllü faaliyetleri Burs Sorumlusu’na raporlamakla yükümlüdür.

Bursiyere, eğitimine başarıyla devam ettiği sürece ve gönüllülük faaliyetlerine katıldığı sürece, aylık ödemeler halinde yıllık 10 ay süreyle burs ödenir. Temmuz ve Ağustos aylarında ödeme yapılmamaktadır. Bursiyerlerimizden her yıl dönem arası ve sonunda akademik durumlarını gösteren not çizelgesi talep edilir. Akademik başarı not ortalamasının Burs Komitesi tarafından belirlenen notun üzerinde olması beklenir. Ayrıca bursiyerlerimizin gönüllü olarak vakıf projelerine katkı sunması talep edilir. Bursiyerimizin, bu iki sorumluluğu yerine getirmediği takdirde bursu kesilir. Yerine getiriyorsa, lisans veya önlisans öğrenimi boyunca bursu devam eder.
Burs alan öğrenci Burs Komitesi tarafından hazırlanan “Burs Taahütnamesi”ni imzalamak ve sözleşmedeki hükümlere uymakla yükümlüdür. Sözleşme hükümlerine uymayan, başvuru -mülakat aşamasında veya burs alırken, yanlış beyanda bulunan bursiyerlerin bursu kesilir.

ÖNEMLİ:

Başvurular sadece on-line olarak yapılmaktadır.

Yüksek lisans öğrencilerine yönelik bir burs programımız bulunmamaktadır.

İlköğretim ve lise öğrencilerine yönelik bir burs programımız bulunmamaktadır.

Vakıf üniversitesi/devlet üniversitesi ;  1.öğretim/2.öğretim; üniversite / fakülte / bölüm  ayrımı yoktur. Yukarıda sıralanan şartları karşılayan her genç başvuru yapabilir.

Hâlihazırda burs alan öğrencilerin yeniden burs başvurusu yapmasına gerek yoktur.

Başvuru formlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Bir yorum bırakın