Torba Kanun Tasarısı Ne Zaman Yasalaşacak ?

0
1332

Meclis’te uzun süredir devam eden Torba kanun görüşmelerine sürpriz bir ara verildi. 148 maddelik Torba Yasa Tasarısı için görüşmelere meclis tatilinin ardından 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren devam edilecek.

Torba kanunda yer alacak olan maddeler bir çok güncel düzenlemeyi içeriyordu. Meclisin tatile girmesi nedeniyle Torba tasarı 1 Ekim’e kadar görüşülmeyecektir. Onaylanması Kasım ve Aralık aylarını bulacak gibi.

Torba tasarı ne zaman yürürlüğe girecek, ne zaman yasalaşacak ?

————

tbmm meclis

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.
Okutuyorum:

Danışma Kurulu Önerisi

Danışma Kurulunun 13/8/2014 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

Cemil Çiçek
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı

Mahir Ünal Engin Altay Pervin Buldan

Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Halkların Demokratik Partisi

Grup Başkan Vekili Grup Başkan Vekili Grup Başkan Vekili

Yusuf Halaçoğlu

Milliyetçi Hareket Partisi

Grup Başkan Vekili

Öneri:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 Ağustos 2014 Perşembe gününden başlamak üzere 1 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Söz talebi? Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

BAŞKAN – 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Bundan sonra da Komisyonun bulunamayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince gündemde bulunan işleri sırasıyla görüşmek için Anayasa ve İç Tüzük gereğince 1 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 02.29

Bir yorum bırakın