Trafik ve İlk Yardım Haftası İle İlgili Yazılar

1
14945

Trafik ve İlk Yardım Haftası her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanır. Bu haftanın amacı öğrencileri trafik kurallarına uyma ve ilk yardım konularında bilinçlendirmektir. Bildiğiniz gibi insan yaralanmaları en çok trafik kaynaklı gerçekleşmektedir. Bu nedenle bu hafta boyunca öğrencilerin kurallara uyma ve ilk yardım hakkında bilgi edinmesi faydalı olacaktır. Aşağıda Trafik ve İlk Yardım Haftası ile ilgili yazılar yer almaktadır:

İlk Yardım İle İlgili Yazı

İlkyardım, hasta veya yaralı kişiye, daha ciddi bir tıbbi yardım uygulanmadan önce yapılan ilk bakımdır. İlkyardımın amacı, durumun kötüleşmesini önlemek için aktif olarak müdahale etmek, yaşam desteği sağlamak, yaralının etkin tedavisini başlatmak, zararı en aza indirmek ve yaşam kaybını önlemektir. İlkyardım tıbbi bakımın bir alternatifi değildir. Ancak ilkyardım eğitimi alan kişiler, durumu ve aciliyetin derecesini tayin etme ve profesyonel tıbbi yardım ulaşana kadar yapılabilecek en doğru şeyleri belirleme yeterliliğine sahiptir.

Yaralanmanın, ölüm olaylarının dördüncü ana nedeni olduğu düşünülürse, ilkyardım eğitiminin gerekli olduğu çok açıktır. Düşmeler en sık rastlanan yaralanma sebebidir. Ancak trafik kazaları en ölümcül olanıdır. Yaralanma ölümlerinin %22’si trafik kazaları sonucu oluşmaktadır.

İlkyardım inceleme ve araştırmayla başlar. Bir yaralıya yaklaşmadan önce olay yerinde, yaralı ve kurtarıcının hayatını tehlikeye atabilecek faktörlerin önlenmesi gerekir. Daha sonra yapılan ilk inceleme, yaralının hayatını kurtaracak işlemlerin hemen uygulanmasının gerekip gerekmediğini belirler

İlk Yardımın Amaçları Nelerdir ?

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,
İyileştirmeyi kolaylaştırmak..

İlk Yardım Temel Uygulamaları:
İlk yardımda temel uygulamalar, Koruma, Bildirme ve Kurtarma (KBK) olarak üçe ayrılmaktadır.

Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
– Olay trafik kazası ise;

Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır.
Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir.
Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.
Arcın yakınında sigara içilmemeli ve içilmesine izin verilmemelidir.

– Olay yerinde gaz varlığı söz konusu ise, patlama ve zehirlenmelerin önlenmesi için;

Gaz tüpünün vanası kapatılmalı, ortam havalandırılmalıdır.
Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma ya da çağrı araçlarının kullanımına izin verilmemelidir.

– Her türlü olayda;

Öncelikle olay yeri güvenliği sağlanmalıdır.
Olay yeri güvenliği sağlanabiliniyor ise, hasta ya da yaralılar kesinlikle yerlerinden kımıldatılmamalıdır.
Hasta ya da yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir.
Bilinç kaybı olanlar ile solunum, dolaşım, kanama vb. problemi olan hasta ya da yaralılar belirlenerek, öncelikle müdahale edilmelidir.
Kanamalı durumlarda Hepatit B, C, ve HIV/AIDS gibi hastalıklara karşı korunmak için müdahaleden önce mutlaka eldiven giyilmelidir.

Bildirme:Herhangi bir kaza ya da ani bir hastalık durumunda, tıbbi yardım için en hızlı şekilde 112 aranarak haber verilmesidir.Duruma göre itfaiye (110), zehir danışma merkezi (114), emniyet güçleri (Polis-155 / Jandarma-156) de aranabilir.
Tıbbi yardım için 112 arandığında; kesin yer ve adres, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sayısı, durumları, arayan kişi, hangi numaradan aradığı, nasıl bir yardım alındığı ya da olay yerindeki olanaklar açıklanmalıdır.

Kurtarma: Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Hasta ya da yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta ya da yaralıya dokunulmamalı ve yaralı kımıldatılmamalıdır.

İlk yardımcının müdahalede yapması gerekenler

Hasta ya da yaralının durumunu değerlendirmek (bilinç ve solunum ),
Hasta ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek,
Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,
Hasta ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,
Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
Hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermemek,
Hasta ya da yaralıları hareket ettirmeden müdahalede bulunmak,
Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak ( 112 ),
Olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yok ise, hasta ya da yaralıyı kesinlikle yerinden kımıldatmamak.

Trafik Nedir?

Moturlu, motorsuz; kara, hava, deniz taşıtlarının ve yayaların kendilerine özgü yollarda gidip-gelmesi olayına trafik denir.

Trafik sorunu nedir ?

Trafik tüm dünya ülkelerini etkileyen bir olaydır. Bu nedenle trafik sorunlarının çözülmesi için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir çok Avrupa ülkesi bir araya gelerek merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te olan bir konsey kurdular. Bu konsey her yıl, ara ara toplanarak trafik sorunlarının çözülmesi konusunda ortaklaşa kararlar alırlar.

Bu konseyde alınan kararla, konsey üyesi ülkelerde Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan haftayı “Uluslararası Karayolu Güven Haftası” olarak kabul etmiştir.

Trafik ve İlk Yardım Haftası (Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası):

Ülkemizde de trafik kazalarının önlenmesi yolunda çaba gösteren kuruluşlarca, aynı hafta “Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası” olarak kabul edilmiştir. Bu hafta süresince; okullarda öğrencilere trafik bilgileri ve kuralları öğretilir. Yine bu hafta boyunca televizyon, radyo, gazete, dergi gibi çeşitli yayın organlarınca trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik kurallarının öğretilmesi ve önemsenmesi anlatılır.

ilk yardım

Trafik Kuralların Ortaya Çıkışı:

Trafik sorunlarına çözüm getirmek, trafiği düzene koymak için bir takım kurallar belirlendi. Sürücülerin ve yayaların uymaları gereken bu kurallara trafik kuralları denir. Trafik kuralları uzun araştırmalar ve deneyler sonucu ortaya çıkmıştır.

Bizi en çok ilgilendiren, her an karşılaştığımız kara trafiğidir. Deniz ve hava taşıtlarının gidiş gelişlerini düzenleyen deniz ve hava trafiği kuralları da vardır.

Trafik Kazalarının Nedenleri:

Her gün radyolarda dinlediğimiz, televizyonlarda izlediğimiz, gazetelerde okuduğumuz trafik kazaları; dikkatsizlikten, kendine fazla güvenmekten ve trafik kurallarına uymamaktan meydana gelir. İnsan yaşamı bakımından trafik, çağımızın en önemli sorunudur. Büyük kentlerde günün her saatinde taşıtlarla karşılaşırız. Trafik kazalarında yaralanan ve ölenlerin çoğu 5-14 yaş arasındaki çocuklardır.

Bu nedenle Trafik Haftası’nda, özellikle ilkokullarda, öğrencilere trafik kuralları öğretilir. Trafik kazasına uğramamak için hafta boyunca öğrendiklerimizi hiç unutmayalım. Yürürken, karşıdan karşıya geçerken tüm trafik kurallarına uyalım.

Trafikte yayalar hangi kurallara uymalıdır ?

 • Cadde ve sokaklarda her zaman yaya kaldırımında ve sağdan yürümeliyiz.
 • Karşıdan karşıya yaya geçitlerinden geçmeliyiz.
 • Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra yine sola bakıp öyle geçmeliyiz.
 • Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz. (Yani araçların bize doğru geldiği istikametten)
 • Gece bu tür yollarda yürürken açık renkli parlak giysiler giymeliyiz.
 • Trafik polislerinin işaretlerine uymalıyız.
 • Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.
 • Sadece trafik lambası yeşil yandığında karşıya geçmeliyiz.
 • Karşıdan karşıya geçerken zikzaklar çizmemeliyiz.
 • Duran bir taşıtın hemen önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
 • Taşıt araçlarından inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.
 • Taşıt araçlarına binerken sıramızı beklemeliyiz.
 • Yolda top oynamamalıyız.
 • Yolda gruplar oluşturup geçişe engel olmamalıyız.
 • Taşıtlara hiçbir şekilde asılmamalıyız.

Trafik ve İlk Yardım Haftası İle İlgili Güzel Sözler

Acele giden ecele gider.
Hastanelerin de mağazalar gibi vitrinleri olsaydı, kazalar bu denli çok olmazdı.
Kazaları arabalar değil, insanlar yapar.
Bir anlık dikkatsizlik ömür boyu pişmanlık getirir.

Trafik ışıklarının anlamları:
Kırmızı: Dur.
Sarı: Uyarı (Hazır ol.)
Yeşil: Geç.
Yanıp sönen sarı ışık: Kontrollü geç.

1 YORUM

Bir yorum bırakın