TÜBİTAK Yüksek Lisans Bursu Başvuruları

0
2397

BAŞVURU TARİHLERİ

Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında yürütülen programlara başvurular bu ilanda belirtilen
tarihlerde http://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır.
2228-A Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Programı
Bahar dönemi: 16-27 Mart 2015
Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015

2210-A Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

Bahar dönemi: 16-27 Mart 2015
Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015

2210-B Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı

Bahar dönemi: : 16-27 Mart 2015
Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015

2210-E Doğrudan Yüksek Lisans Burs Programı

Bahar yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 4-13 Mart 2015
Güz yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 28 Eylül-9 Ekim 2015

2210-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

Bahar dönemi: : 16-27 Mart 2015
Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015

yurtdışı_burs

KİMLER BAŞVURABİLİR

Programa kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere belirlenen genel ve özel koşulları sağlayan aşağıdaki durumdaki kişiler başvuru yapabilir:

1. Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar, (2228-A programı)

2. Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar, (2210-A programı)

3. Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik bursu için Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde lisans eğitimine devam edip veya lisans eğitimini tamamlamış olup bu ilanda belirtilen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında (2 ) tezli yüksek lisans derecesi veren bir programda kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden yarıyılda kayıt yaptıracak olmak,(2210-B programı)

4. Öncelikli alanlara(3 ) veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda yüksek lisans tezi hazırlayanlar,(2210-C ve 2210-D programları) desteklenir. Özel öğrenci statüsünde olanlar ve klinik tıp bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar başvuru yapamaz. Öncelikli alanlar ve sanayi teşvik bursuna başvurabilmek için tez konusunun ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş olması gerekir. Daha önce bu programdan aynı öğrenim türü için lisansüstü bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.).

İlan metnin tamamı ve başvuru yöntemleri için buraya tıklayınız.

Bir yorum bırakın