TÜİK 2013 Ocak Ayı Tüketici Güven Endeksi

0
1061

TÜİK, 2013 ocak ayı için Tüketici Güven Endeksi istatistiğini yayınlamıştır. Şubat için bu istatistik ayın 27sinde açıklanacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği çerçevesinde 2003 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketi’ne ekli Tüketici Eğilim Anketi yürütülmüş, bu anket sonuçlarına göre hesaplanan tüketici güven endeksi aylık olarak yayımlanmıştır. 

Hanehalkı İşgücü Anketi’ne ekli Tüketici Eğilim Anketi uygulamasının Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyerleri ve Tüketici Anketleri Programı’ndan farklılıklar göstermesi yeni bir uygulamaya geçişi gerektirmiştir.

Ocak 2012 tarihinden itibaren Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı esaslarına göre yeni Tüketici Eğilim Anketi uygulanmaya başlamıştır. 2012 yılında Hanehalkı İşgücü Anketi’ne ekli uygulama ve yeni Tüketici Eğilim Anketi eşanlı yürütülmüş, Ocak 2013 tarihinden itibaren Hanehalkı İşgücü Anketi’ne ekli uygulamaya son verilmiştir. Avrupa Birliği programına tam uyumlu yeni uygulama; anket uygulanan birim, anket soruları, sorularda karşılaştırma yapılan dönem, endeksin hesaplandığı sorular ve endeks yayımlama tarihinde değişiklikler içermektedir.

Tüketici güven endeksi önceki uygulamada beş alt endeks kullanılarak hesaplanmakta iken; Ocak 2013’ten itibaren dört alt endeks kullanılarak hesaplanmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyerleri ve Tüketici Anketleri Programı’na uyumlu yeni tüketici güven endeksi 2012 yılı ve 2013 Ocak ayı için yeni Tüketici Eğilim Anketi sonuçları kullanılarak hesaplanmıştır. Yeni seriyi 2012 yılı öncesi değerlerle karşılaştırabilmek amacı ile Reg-ARIMA modeline dayalı makro yaklaşımla geriye doğru çekme yöntemi kullanılarak 2004-2011 dönemine ilişkin seri elde edilmiştir.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir. Yeni uygulama ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.tuik.gov.tr/MetaVeri.do?alt_id=21 adresinden ulaşılabilir.

Tüketici güven endeksi %3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 2013 Ocak ayında bir önceki aya göre %3 oranında arttı; 2012 Aralık ayında 73,6 olan endeks Ocak ayında 75,8 değerine yükseldi.


Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali %7,9 arttı

Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre %7,9 oranında artarak; Aralık ayında 21,3 değerinden, Ocak ayında 22,9 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi %5,9 arttı
Hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %5,9 oranında arttı. Aralık ayında 86,7 olan endeks değeri Ocak ayında 91,8 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının yükselmesinden kaynaklandı.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi %3,3 arttı

Aralık ayında 94,3 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %3,3 oranında artarak, Ocak ayında 97,4 değerine yükseldi. Bu artış gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki döneme göre arttığını göstermektedir.,

Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi %1,2 azaldı
Aralık ayında 92,1 olan gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,2 oranında azalarak; Ocak ayında 91 değerine geriledi. Bu azalma, işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki artıştan kaynaklandı.

Bir yorum bırakın