Türk Standartları Enstitüsü 44 Dış İnceleme Personeli Alacak

0
1093

Türk Standartları Enstitüsü 44 Dış İnceleme Personeli Alacak. Başvurular için son gün: 4 Mart 2013. Şartlar aşağıda yer almaktadır. Başvuru formuna ise tse.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Not: Başvuru yapabilmek için mezun olmanız gereken alanlar: Maden Teknikerliği, Kimya Teknikerliği veya Üretimde Kalite Kontrolü Bölümü mezunu olmak.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDE DIŞ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

132 sayılı Türk Standardian Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyannca, Enstitümüz ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda yer alanişletmelerinde, üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının sağlanmasına yönelik hizmetleri yürütmek üzere, gözetim faaliyetlerinden sorumlu aşağıdaki tabloda görev yerleri, öğrenim düzeyi ve sayılan belirtilen toplam 44 (kırkdört) adet dış inceleme elemanı görevlendirilecektir.

GÖREV YERİ ÖĞRENİM DÜZEYİ TOPLAM SAYI
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Maden Teknikeriiği, Kimya Teknikeriiği veya Üretimde Kalite Kontrolü Bölümü mezunu olmak. 8
Değirmenözü Lojistik Müdürlüğü Maden Teknikeriiği veya Kimya Teknikeriiği Bölümü mezunu olmak. 4
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Maden Teknikeriiği, Kimya Teknikeriiği veya Üretimde Kalite Kontrolü Bölümü mezunu olmak. 12
Bigadiç Bor İşletme Müdüıiüğü Maden Teknikeriiği, Kimya Teknikeriiği veya Üretimde Kalite Kontrolü Bölümü mezunu olmak. 4
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Maden Teknikeriiği, Kimya Teknikeriiği veya Üretimde Kalite Kontrolü Bölümü mezunu olmak. 12
Bandırma Lojistik Müdürlüğü Maden Teknikeriiği, Kimya Teknikeriiği veya Üretimde Kalite Kontrolü Bölümü mezunu olmak. 4

1- İŞİN NİTELİĞİ

A- Üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.

B- Söz konusu hizmet 7 gün 24 saat olarak (bayram ve resmi tatiller dahil) tam zamanlı ve üç vardiya yürütülecektir.

C- İnceleme elemanı işletmenin ulaşım, yemek ve konaklama hizmetlerinden yararlanabilecektir.

Ç- Bu şekilde görev alacak dış inceleme elemanları ile Belirli Süreli ve Tam Zamanlı İş Sözleşmesi imzalanacaktır.

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurulannı 4 Mart 2013 tarihine kadar www.tse.org.tr internet adresinde yer alan başvuru formu ile istenilen diğer belgelerle birlikte TSE- İnsan Kaynaklan Dairesi Başkanlığı, Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar/ adresine şahsen, posta yoluyla veya [email protected] adresine elektronik postayla yapabileceklerdir. Elektronik postayla yapılacak başvurularda, Başvuru Formunda belirtilen diğer belgeler tarayıcı ile yüksek çözünürlükte taranarak Başvuru Formu ile birlikte yukarıda yer alan elektronik posta adresine gönderilecektir. Postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- DEĞERLENDİRME

Başvuruda bulunan adaylar telefon, elektronik posta adresi üzerinden Enstitümüzce belirlenen yer, tarih ve saatte görüşmeye çağrılacaktır. Niteliği uygunolanların kontenjanı geçmesi durumunda, yükleme öncesi gözetim konusu ile ilgili gözetim ve muayene faaliyetlerinde, kalite kontrol alanlarında iş deneyimi olanlar ile yabancı dil bilgisi, Office kullanımı ve askerliğini yapmış/askerlikle ilişiğinin bulunmaması tercih sebebi olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Bir yorum bırakın