Türkiye İhracatçılar Meclisi Uzman Yardımcısı Alımı (12 Kasım 2012)

0
1100

Türkiye İhracatçılar Meclisi Uzman Yardımcılığı Kadrosuna sınavla 8 personel alacaktır. Başvurular için son gün: 12 Kasım 2012.

[ad]

 

İş Talep Formu ve Ayrıntılar için tıklayınız.

Başvuru için  Gerekli Belgeler:

 1. Genel sekreterlikten talep edilecek iş talep formu,
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
 5. KPSS Sonuç Belgesi
 6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge fotokopisi

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

 1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
 3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
 4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,
 5. Dört adet vesikalık fotoğraf,
 6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
 7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
 8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,
 9. KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
 10. Yabancı Dil Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

Bir yorum bırakın