Uludağ Üniversitesi Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuruları (2013 Bahar)

0
2597

Uludağ Üniversitesi, 2013 yılı bahar dönemi kurumiçi yatay geçiş şartlarını ve kontenjanlarını duyurmuştur. Kontejanlar şartların altında yer almaktadır.

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İleKurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 9.maddesi Uyarınca Kurumiçi (Aynı puan türünden aynı puan türündeki programa – Aynı puan türünden farklı programa – Farklı puan türünden farklı programa Yatay Geçiş Öğrencilerinden Aranacak Koşullar ile Değerlendirme ve Yerleştirme Esasları

Aranacak Koşullar ve Kriterler

1- Yatay geçiş yapılacak sınıfın veya yarıyılın önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) 4 üzerinden en az 2,29 (100 üzerinden 60) veya eşdeğeri olması,

2- Ayrılacağı bölüm/programdaki  müfredat gereği bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslerini başarmış olmak,

3- Farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında  Yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için

öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı

merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma

programlarının en düşük taban puanından az olmaması,

4- Disiplin cezası almamış olmak,

5- Aynı puan türünde yapılacak yatay geçişlerde genel not ortalamasına, farklı puan türlerinden yapılacak yatay geçiş

başvurularının değerlendirilmesinde merkezi yerleştirme puanına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.

Eşitlik halinde varsa ortak derslerdeki başarı durumu dikkate alınır.

6- 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlar için

başvuracak öğrencinin hazırlık sınıfını başarmış olması veya  U.Ü.Yabancı Diller Hazırlık Öğretim Yönergesinde

belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olması gerekmektedir.

7- İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma

programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci

öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

Normal örgün öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Bu yatay geçişlerde örgün öğretimde uygulanan

mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, geçiş yapan  bu öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek

zorundadırlar.

8- Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilen diploma programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerden gerekli

görülmesi halinde, ilgili komisyonlar tarafından yapılacak özel yetenek seviye sınavında başarılı olmaları istenir.

9- Bir öğrenci Uludağ Üniversitenin bir diploma programının normal örgün öğretim veya ikinci örgün öğretim

programlarından sadece birine yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

Değerlendirme

1. Başvurularla ilgili  ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları

tarafından eğitim-öğretimden sorumlu Dekan/Müdür Yardımcıları Başkanlığında oluşturulan en az 3 üyeden oluşan

komisyonlar yapar. Başvuru sayısına göre birden fazla komisyon oluşturulabilir.

2. Değerlendirmede üniversite senatosunun belirlemiş olduğu koşullar dikkate alınır.

Yerleştirme

1. Yerleştirme işlemleri ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla yapılır.

2. Yerleştirme işlemleri en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

3. Yatay geçiş hakkı kazananlar www.uludag.edu.tr internet adresinde liste olarak ilan edilir ayrıca öğrencinin  yatay

geçiş yapmak istediği yükseköğretim programında da ilanen duyurulur.

4. Öğrencinin intibak/muafiyet işlemleri ilgili birimin Yönetim Kurullarınca yapılır.

5. Kaydı yapılan öğrencilerin TC Nüfus Cüzdanı esas alınarak sicil bilgileri, geliş şekli, giriş puanı, kayıt tarihi vb. bilgileri

Öğrenci Otomasyon Sistemine kayıt yenileme tarihinin ilk haftası içerisinde girilerek yazılı olarak da Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına bildirilir. Söz konusu bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Öğrenci Veri

Tabanı’na (YÖKSİS) yüklenir.

>>> Uludağ Üniversitesi Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları <<<

 

Bir yorum bırakın