Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

0
1408

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 – İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 – Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 – Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 – Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 – İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 – Başvuruda istenilen belgeler

– Dilekçe (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

– Fotoğraf (2 adet)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Onaylı Hizmet Belgesi (Uludağ Üniversitesi’nde çalışmayan adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

– Yabancı Dil Belgesi (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar)

– Yayın Dosyası (Profesör kadrosu adayları 6 adet, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu adayları 4 adet )

* Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini belirteceklerdir)

* Özgeçmiş

* Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) ve Profesör-Doçent kadrosu adayları için ayrıca Doçentlik Belgesi

* Yayınları (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ Anatomi A.D.

Doçent

1

1

 
TIP FAKÜLTESİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

Neonatoloji Alanında Yandalİhtisası Yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk Onkoloji Alanında Uzmanlığını Yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ Göğüs Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

 
TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları A.D.

Profesör

1

1

Gastroenteroloji Alanında Yandalİhtisası Yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Romatoloji alanında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ İmmünoloji A.D.

Profesör

1

1

Ruhsatlı bir Doku TiplendirmeLaboratuvarında en az 8 yıl Laboratuvar Sorumlusu olarak çalışmış olması
TIP FAKÜLTESİ İmmünoloji A.D.

Doçent

1

1

Ruhsatlı bir Doku TiplendirmeLaboratuvarında en az 8 yıl çalışmış olması
TIP FAKÜLTESİ Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
TIP FAKÜLTESİ Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
TIP FAKÜLTESİ Kardiyoloji A.D.

Doçent

1

1

 
TIP FAKÜLTESİ Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

 
TIP FAKÜLTESİ Radyoloji A.D.

Doçent

1

1

 
TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Patoloji A.D.

Doçent

1

1

 
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İktisat Politikası A.D.

Doçent

1

1

 
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İktisat Teorisi A.D.

Doçent

1

1

 
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. Kentleşme ve Çevre Sorunları A.D.

Doçent

1

1

 
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. Kentleşme ve Çevre Sorunları A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. Muhasebe ve Finansman A.D.

Doçent

1

1

 
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. Muhasebe ve Finansman A.D.

Doçent

1

1

 
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.D.

Doçent

1

1

 
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. Yönetim ve Organizasyon A.D.

Doçent

1

1

 
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. Yönetim ve Organizasyon A.D.

Doçent

1

1

 
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. Yönetim ve Organizasyon A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. Çevre Teknolojisi A.D.

Doçent

1

1

 
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. Çevre Teknolojisi A.D.

Doçent

1

1

 
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tek. A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. Mekanik A.D. (Makine Müh. B.)

Doçent

1

1

 
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. Mekanik A.D. (Makine Müh. B.)

Yardımcı Doçent

1

1

 
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. Taşıt Tasarımı A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. Taşıt Transport Sistemleri A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. Yöneylem Araştırması A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 
VETERİNER FAK. Biyokimya A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 
VETERİNER FAK. Cerrahi A.D.

Doçent

1

1

 
VETERİNER FAK. Doğum ve Jinekoloji A.D.

Doçent

1

1

 
VETERİNER FAK. İç Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

 
VETERİNER FAK. Zootekni A.D.

Doçent

1

1

 
VETERİNER FAK. Zootekni A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
ZİRAAT FAK. Bahçe Bitkileri A.D.

Doçent

1

1

 
ZİRAAT FAK. Bahçe Bitkileri A.D.

Doçent

1

1

 
ZİRAAT FAK. Gıda Teknolojisi A.D.

Doçent

1

1

 
ZİRAAT FAK. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme A.D.

Doçent

1

1

Gübreler-Gübreleme Konusunda Çalışmaları olmak.
ZİRAAT FAK. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme A.D.

Doçent

1

1

Bitki Besleme Konusunda Çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAK. Atom ve Molekül Fiziği A.D.

Doçent

1

1

 
FEN-EDEBİYAT FAK. Botanik A.D.

Doçent

1

1

 
FEN-EDEBİYAT FAK. Eskiçağ Tarihi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
FEN-EDEBİYAT FAK. Felsefe Tarihi A.D.

Doçent

1

1

 
FEN-EDEBİYAT FAK. Felsefe Tarihi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
FEN-EDEBİYAT FAK. Fizikokimya A.D.

Doçent

1

1

 
FEN-EDEBİYAT FAK. Genel Biyoloji A.D.

Doçent

1

1

 
FEN-EDEBİYAT FAK. Klasik Arkeoloji A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
FEN-EDEBİYAT FAK. Moleküler Genetik A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 
FEN-EDEBİYAT FAK. Sosyal Psikoloji A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 
FEN-EDEBİYAT FAK. Yeniçağ Tarihi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 
EĞİTİM FAK. Alman Dili Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 
EĞİTİM FAK. Beden Eğitimi ve Spor A.D.

Doçent

1

1

 
EĞİTİM FAK. İngiliz Dili Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

 
EĞİTİM FAK. Sınıf Öğretmenliği A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
EĞİTİM FAK. Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

 
İLAHİYAT FAK. Arap Dili ve Belagati A.D.

Doçent

1

1

 
İLAHİYAT FAK. Din Sosyolojisi A.D.

Doçent

1

1

 
İLAHİYAT FAK. Dinler Tarihi A.D.

Doçent

1

1

 
İLAHİYAT FAK. Hadis A.D.

Profesör

1

1

Osmanlı Darulhadislerinde Hadis Öğretimi Alanında Çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAK. İlköğretim Din Kültürü veAh.Bil.Öğ.A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

İslam Tarihi Alanında Doktora Yapmış olmak.
İLAHİYAT FAK. İslam Tarihi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 
GÜZEL SANATLAR FAK. Dramatik Yazarlık A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 
İNEGÖL İŞLETME FAK. Uluslararası İktisat A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
İNEGÖL İŞLETME FAK. Uluslararası Ticaret A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 
TEKNİK BİLİMLER MYO Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı

Doçent

1

1

Doçentliğini Tarla Bitkileri Alanında Almış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

Doçent

1

1

Doçentliğini Tarım Makinaları Alanında Almış olmak.

Bir yorum bırakın