Üniversitelerde 2. Öğretim İçin Fazla Mesai Ücreti Geri Getirildi

0
1586

Yasal çalışma saatine ek olarak çalışmaya devam eden (yani 2. öğretim derslerine giren) öğretim elemanları ve idari memur fazla çalışma ücreti alacaktır. Bu ücret ek ders ücreti ile birlikte alınamaz.

Düzenleme 29 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

“Madde 12 – (Değişik madde: 21.05.2013 – 6486 S.K./10. md.)(*)

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti ödenmez.

İngilizce Öğretmenliği

Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70’ini aşamaz.”

Bir yorum bırakın