Üniversitelerde en çok yaşanan 25 sorun

0
1434

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), hazırladığı rapor ile üniversitelerde en çok karşılaşılan 25 sorun ve hak ihlalini sıraladı.

Eğitim Sen, Türkiye’deki 47 farklı üniversiteden 76 temsilcinin katılımıyla düzenlenen Üniversite Temsilciler Kuruluna katılanlar arasında yapılan anket sonuçlarına göre en çok karşılaşılan hak ihlallerinin, temsilciler kurulunda aktarılanlar ve üniversitelerden gelen raporlarda da sık sık belirtilen sorunlarla örtüştüğünü belirtti.

bianet.org

1. Dekan veya yüksekokul müdürü atamalarının fakülte görüşleri veya liyakat dikkate alınmadan keyfi yapılması
2. İnşaat ihalelerinin rektörlüğe yakın veya siyasi belirli çevrelere verilmesi (iltimas, kayırmacılık)
3. Döner sermaye veya gelir getirici işlerin dağıtımında adaletsizlikler (kayırmacılık)
4. Üst dereceli kadrolara açıktan/ Sınavsız atama
5. Yurt yetersizlikleri-Öğrencilerin cemaat-tarikat yurtlarına mecbur kalması
6. Araştırma görevlilerine ders ve sınav görevlendirmeleri dışında da angarya görevler verme
7. Kadro ilanlarının kişiye özel ilan edilmesi
8. Öğrencilerin ulaşım sorunları (uzak veya yetersiz hatlar)
9. Gönüllülük dışında 13b-4 ile farklı birimlerde görevlendirme
10. Kurullara sendika temsilcilerinin çağrılmaması
11. Personel takip veya fişleme sistemi (memurlar, akademisyenler veya öğrenciler üzerinden) oluşturulması
12. Öğrencilerin fişlenmesi
13. Özel güvenlik birimi ve/veya sivil polislerin fişlemelerde kullanılması
14. Görevde atama yükseltme sınavlarını yapmama
15. Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanlıklarına bölüm seçimleri yapılmadan atama yapılması
16. Araştırma görevlilerini derse sokma
17. Kantin-kafeterya gibi birimlerin rektörlüğe yakın veya siyasi belirli çevrelere verilmesi (iltimas, kayırmacılık)
18. Araştırma görevlisi kadrolarını keyfi dağıtma
19. Doktoralı araştırma görevlilerine kadro ilanını geciktirme veya vermeme
20. Hedeflenmiş kişilere yönelik mobbing/yıldırma/itibarsızlaştırma
21. Öğrencilere sosyo-kültürel ve siyasal etkinliklerinden dolayı soruşturma açılması
22. Cinsiyet ayrımcılıkları yaşanması
23. Bölüm bilgisi dışında kadro ilanına gidilmesi
24. İdari işlerin araştırma görevlilerine yaptırılması
25. Dışarıdan yükseltme amaçlı idari kadro verme

sınavsız üniversite

Bir yorum bırakın