Üniversitelere kayıt yaptıran adayların sayısı arttı

0
674

YÖK’ten paylaşılan bilgiye göre 2017’de üniversitelerde kesin kayıt yaptıran adayların sayısı arttı. Bu yıl üniversite tercihlerindeki düşüşün ardından açıklamalarda bulunan YÖK “2016-ÖSYS’ de kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan aday sayısı Devlet Üniversitelerinde lisans programlarında 12.072, önlisans programlarında 45.622 olup toplam kayıt yaptırmayan aday sayısı 57.694 idi. 2017-ÖSYS’de ise Devlet Üniversitelerinde bu sayı lisans programlarında 10.746, önlisans programlarında 33.092, toplamda ise 43.838’e inmiştir.” bilgisini paylaştı.

2017’de Üniversiteye Kesin Kayıt Yaptıranların Sayısı Arttı

  2016 Yılı 2017 Yılı
  Kaydolmayan Öğrenci Sayısı Kaydolmayan Öğrenci Sayısı
Lisans Önlisans Toplam Lisans Önlisans Toplam
Devlet Üniversiteleri 12.072 45.622 57.694 10.746 33.092 43.838
Vakıf Üniversiteleri 4.970 12.587 17.557 4.580 8.975 13.555
KKTC Üniversiteleri 1.297 916 2.213 1.173 747 1.920
Toplam 18.339 59.125 77.464 16.499 42.814 59.313

 

 

2017 yılında, Devlet üniversitelerinde kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı 2016 yılına göre ciddi oranda azalmıştır. Bu rakamlara açıköğretim programlarını kazandığı halde kayıt yaptırmayan aday sayıları da dahildir. Bu da dikkate alınması gereken bir noktadır.

Devlet Üniversitelerinde lisans programlarına yerleşme hakkı olduğu halde kayıt yaptırmayan 10.476 aday sayısının yaklaşık üçte biri açıköğretim lisans programlarında, ön lisans programlarına yerleşme hakkı olduğu halde kayıt yaptırmayan 33.092 adayın da büyük çoğunluğu açıköğretim önlisans programlarındadır.

2016-ÖSYS’de Vakıf üniversitelerinde yerleştiği halde lisans programlarında 4.970 aday, önlisans programlarında  ise 12.587 aday , toplamda 17.557 aday kayıt yaptırmamıştı. 2017-ÖSYS’de bu sayı lisans programlarında 4.580, önlisans programlarında 8.975, toplamda ise 13.555’dir.

Görüldüğü üzere Devlet üniversitelerinde olduğu gibi Vakıf üniversitelerinde de kayıt yaptırmayan aday sayısı 2016 yılına göre büyük oranda azalmıştır.

Kaynak: Alamy

Üniversitelerde rekor boş kontenjanın anlamı ne ? Adaylar ne yapabilir ?

Benzer durum KKTC Üniversiteleri için de geçerlidir. 2016-ÖSYS’de KKTC Üniversitelerinde lisans programlarında kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı 1.297, önlisans programlarında 916, toplamda 2.213 idi.  2017-ÖSYS’de ise lisans programlarında kayıt yaptırmayan aday sayısı 1.173, önlisans programlarında 747, toplamda ise 1.920’dir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere 2017 yılında KKTC Üniversiteleri bağlamında önlisans ve lisans programlarına yerleştiği halde kayıt yaptırmayan aday sayısında da bir önceki yıla göre düşüş vardır. 

Netice olarak 2016 yılında 77.464 olan kaydolmayan aday sayısı 2017 yılında 59.313‘e gerilemiştir. Bu, sistemde küçümsenmeyecek bir iyileşmedir.

2016 yılı ile kıyaslandığında bu yıl kayıt hakkı olup da kayıt yaptırmayan aday sayısının geçen yıla göre düştüğü görülmektedir. Bu durum 10 Ağustos 2017 tarihli ilk analizimizdeki (2017-LYS Yerleştirme Analizi) tespitlerimizi doğrulamaktadır. Yerleştirme sonuçları ve kayıt yaptırmayanların oranındaki düşüş eğilimi, kalite ve istihdam odaklı olmak üzere adaylarımızın daha bilinçli bir şekilde tercih yaptıklarına işaret etmektedir. Bundan mutluluk duymakta, adaylarımıza yarın bugünden daha fazla seçici olmaları için daha fazla veri üretmeye çalışmaktayız.

Ayrıca, 2017 yılı yerleştirme ve kayıt işlemleri sonuçlarına göre ek yerleştirme için önemli sayıda kontenjan olması, öğrencilerimize geçtiğimiz yıllara göre ek yerleştirme sürecinde daha fazla imkan ve fırsat sunmaktadır. Öğrencilerimiz bu kontenjanları dikkatlice değerlendirerek yıl kaybına uğramadan yerleşebilme ve yükseköğretim sistemimize dahil olma imkanı bulabileceklerdir.

Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemimizin istikametinin artık kalite eksenli büyüme olduğunu kamuoyuna tekrar açıklamak isteriz.

Bir yorum bırakın