Üniversiteye Yeni Başlayanlar Yatay Geçiş Yapabilecek

11
5233

YÖK yatay geçiş yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Buna göre bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler, öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde yatay geçiş başvurusu yapabilecekler. Aşağıda konuyla ilgili bilgi veren madde yer almaktadır. Yatay geçiş duyurusu için geçmek istediğiniz üniversitenin websitesini takip etmelisiniz.

Duyuruları facebook yatay geçiş sayfamızdan da takip edebilirsiniz: https://www.facebook.com/yataygecisbasvuru

İlgili Madde:

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1  (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

Değişiklik Tam Metin :

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ

PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL

İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim KurumlarındaÖnlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğe aşağıda ek maddeler eklenmiştir.

“Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1  (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

yatay geçiş gribilge

Özel durumlarda yatay geçiş

EK MADDE 2  (1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 3  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

11 YORUMLAR

  1. Arkadaşlar yatay geçiş için dilekçe yazıyorsunuz geçiş yapmak istediginiz okula.yanında resmi gazete yeni yönetmeliğini-ögrenci belgesini-ösym sonuç belgesiyle beraber geçmek istediginiz okula veriyorsunuz

Bir yorum bırakın